St. Urbanuskerk Bovenkerk - per 1 juli 2020 weer open

Na maanden van stilstand vanwege de coronacrisis kunnen wij, na overleg met de beheerders van Middenhof en De Bolder, weer starten met onze maandelijkse vieringen. Uiteraard gebeurt dit onder de bekende voorwaarden van handen reinigen en afstand bewaren.

Telefonisch opgave is VEREIST. Tot uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de viering is dit mogelijk bij Loes Huijmans tel. nr.: 020 6416350.

Middenhof aanvang 14.30 uur
di. 29 sept., di. 27 okt., di. 24 nov., di. 22 dec. (Kerstviering)

De Bolder aanvang 14.30 uur:
di. 6 okt., di. 3 nov., di. 1 dec. en maandag! 21 dec. (Kerstviering)

U bent van harte welkom!
Pastor Jan Adolfs
Trees Kolder-Ebing