Logo Saint'Egidio

Op initiatief van Caritas Amstelland wordt er op zondag 13 september een extra collecte gehouden voor de gemeenschap Saint’Egidio

De gemeenschap Sant’Egidio is gevestigd in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam en probeert haar zending waar te maken door naast de eenzamen, zwervers en daklozen te gaan staan. Zo trekken zij iedere vrijdagavond met een groep jongeren naar buiten om de mensen van de straat op te zoeken, een goed gesprek te hebben en waar gewenst eten en drinken uit te delen. Maar ook ontvangt Saint’Egidio vluchtelingen en migranten in de taalschool in Amsterdam. Tweemaal per week worden lessen aangeboden op verschillende niveaus. Elke zaterdagochtend ontmoeten zij de ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van woonzorgcentrum in Amsterdam-Oost, voor een gesprek, ondersteuning, een uitje met de rolstoel: kortom, voor vriendschap.

Dit is slechts een kleine greep uit de veelheid van activiteiten.

Sant`Egidio is een veelzijdige gemeenschap die op velerlei terrein de minderbedeelden onder ons probeert te helpen door persoonlijk contact en vriendschap. U kunt dit mooie en noodzakelijke werk ondersteunen met uw bijdrage in de collecte.

Of u kunt uw bijdrage overmaken op
rekening NL18 INGB 0009 0119 66
t.n.v. Caritas Amstelland onder vermelding van Saint’Egidio