Cartoon Vredesweek 2020

Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil

Tijdens de Vredesweek, dit jaar van 19 tot en met 27 september, vraagt vredesorganisatie PAX aandacht voor het bijzondere werk van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

Voor ons Nederlanders was vrede lang iets vanzelfsprekends, maar dat is langzaam aan het veranderen. Wij zijn onzeker over de toekomst en tegelijkertijd zijn er grote tegenstellingen en verschillen in onze samenleving die in tijden van crisis niet zomaar verdwijnen. Aan de ene kant zien we een grote onderlinge verbondenheid, maar aan de andere kant zijn er juist nu ook mensen die zich afgesloten voelen en die niet gezien en gehoord worden.

Nog altijd is er naast verdraagzaamheid en tolerantie, sprake van angst, verharding en racisme. Tijdens de Vredesweek wil PAX aandacht vragen voor de verschillen die er tussen mensen bestaan, en tegelijkertijd zoeken naar nieuwe verbintenissen. En dat is alleen mogelijk als we bereid zijn om de ander echt te leren kennen.

Grote veranderingen beginnen vaak klein, in onze eigen straat en buurt. Vooroordelen en discriminatie nemen af als we met elkaar praten en genoeg tijd nemen om naar een ander te luisteren. Als we luisteren met ons hart, ontstaat er vertrouwen en overbruggen we de onderlinge verschillen. Deze Vredesweek willen we met elkaar werken aan de acceptatie en erkenning van die verschillen. Iedereen kan meedoen. De collecte bevelen wij van harte bij u aan.

Steun Pax en Geef voor vrede!
U kunt ook uw bijdrage overmaken op rekening NL03TRIO 0390515000