logo Stichting Vluchtelingenwerk

Justine Appelman is coördinator van het buddyproject bij St. Vluchtelingenwerk en licht toe dat zij als een soort ‘uitzendburo’ vrijwilligers (de buddy’s) koppelt aan nieuwkomers (de vluchtelingen).

Het doel is om de nieuwkomer (statushouder met tijdelijk verblijfsvergunning van 5 jaar) die recent in de gemeente Amstelveen is komen wonen, op een leuke manier te laten aarden in onze complexe samenleving / omgeving Amstelland. De nieuwkomers moeten heel veel regelen. Voor het zakelijke deel worden ze bij ons op kantoor begeleid door onze begeleiders. Onze buddy’s proberen de nieuwkomers uit hun huis te krijgen en zo veel mogelijk Nederlands met ze te spreken.

Ik probeer buddy’s en nieuwkomers te koppelen op basis van gemeenschappelijke interesses. De één houdt van sporten, de ander van koken, weer een ander knutselt graag etc. Maar ik kijk ook naar leeftijd, man/vrouw, behoefte nieuwkomer. De insteek is dat het voor beiden leuk moet zijn. Alleen dan houd je het het lang vol. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal vrijblijvend is. De buddy stopt er vrije tijd in (maximaal een dagdeel per week). We mogen van de nieuwkomer verwachten dat hij/zij zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Heeft u interesse om buddy te zijn? Neem dan contact op met Justin Appelman. Zij kan u er veel meer van vertellen.

Justine Appelman-van Mens, VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, Locatie Amstelveen & Aalsmeer, Bovenkerkerweg 2, 1185 XE Amstelveen, mobiel 06 – 48400376 ee-mail jappelman@vluchtelingenwerk.nl; werkdagen: dinsdag 9.00-13.00 en donderdag 13.00-1700 uur.