Voor de vieringen op zon- en feestdagen bent u het gezicht van onze geloofsgemeenschap en heet u de parochianen van harte welkom. U helpt mee om de vieringen voor iedereen veilig te laten verlopen, want ieders gezondheid staat voorop. Het vrijwilligerswerk doet u in een team. Het team overlegd ruim van te voren over het rooster, zodat u eens in de zes weken aan de beurt bent.

Hebt u interesse om meer te weten over deze vacature of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met Marga Arkesteijn, telefoon 06-23329298 of e-mail marga.arkesteijn@gmail.com.