Het Coronavirus slaat hard toe, waardoor we in een nieuwe lockdown terecht zijn gekomen. Dat betekent niet alleen een beperking van het aantal kerkgangers. De meesten van ons hebben moeite met de gevolgen van deze tweede lockdown.  Vooral als je weinig contacten hebt of als je ziekelijk bent. Dan loop je meer risico om geïsoleerd te raken en dat wil niemand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd afhankelijk bent van anderen en zelf helemaal niks kan doen.

Onder de titel “samen tegen Corona én één tegen eenzaamheid” willen we benadrukken dat iedereen binnen onze kerken het verschil kan maken door een ouderwets telefoontje. Doet u mee?

Telefooncirkels

De pastores van RK Amstelland zullen alle krachten bundelen om het pastoraat tijdens de nieuwe lockdown zo goed mogelijk te behartigen. Extra initiatieven worden ontplooid, onder andere via de locatie coördinatoren, om eenzamen en zwakkeren te ondersteunen via onder andere uitgebreidere telefooncirkels.

Elk van de pastores heeft ook een eigen bel-bestand. Daar zitten behalve parochianen ook mensen uit de zorg in die nu weer gevraagd wordt de nodige stappen harder te lopen. Wij zijn telefonisch bereikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Pastoraal gesprek

Het virus en de maatregelen die door de overheid en het RIVM getroffen zijn om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben ons beperkt in onze contacten. Ook voor ons als geloofsgemeenschap betekent dit dat we ons moeten aanpassen aan de omstandigheden. En dat houdt in dat we soms temidden van de onmogelijkheden op zoek moeten gaan naar de mogelijkheden, naar nieuwe wegen om de oude vertrouwde Weg te kunnen blijven volgen.

Deken Ambro Bakker s.m.a.06 51 20 85 49
Deken Eugène Jongerden06 51 26 57 24
pastor Paul Koopman(020) 641 75 18
pastor Eugène Brussee(020) 496 13 20
pastor Dea Broersen06 25 02 14 17

Uitbreiding telefooncirkels

Vanuit het pastoresteam: `Als pastoresteam willen we de bestaande telefooncirkels zoveel mogelijk uitbreiden. Daarom de oproep, als u iemand weet die hier prijs op zou stellen, dan kunt u dit melden aan het secretariaat of door één van de aanwezige vrijwilligers na de viering aan te spreken.`

Meer vieringen online

Omdat slechts 30 parochianen de viering live kunnen bijwonen, is voorlopig besloten opnieuw wekelijks online een gestreamde eucharistieviering uit te zenden. Houd daarom de websites en nieuwsbrieven in de gaten. NB: deze vieringen staan niet vermeld in de Spirit, want dit initiatief is van latere datum.

St. urbanuskerk Bovenkerk - Allerzielen

Torenkapel open voor intenties en gebed

De Torenkapel is dagelijks tussen 9:00 en 17:00 uur open voor het aansteken van een kaarsje en gebed. Daar ligt het boek, waar u een intentie in achter kunt laten. Deze intenties nemen we mee in de vieringen en ons gebed.

We leven en bidden intens met iedereen mee en laten we er samen voor zorgen dat we deze tijd zo goed mogelijk te boven komen.

Comments are closed.