De beperking van het aantal kerkgangers naar 30 zitplaatsen incl. de koster en begeleiding komt hard aan binnen de geloofsgemeenschap. Afgelopen woensdag moest er al “nee” worden verkocht, omdat de zaal om 10:30 uur volgeboekt was. Om 11:00 uur konden we stoppen met het aanleggen van een reservelijst.

Voor alle parochianen is er goed nieuws: aankomend weekeinde is de eucharistieviering door Pastor Jan Adolfs vanuit het Noorddamcentrum om 10:30 uur te zien via YouTube. Dit wordt mogelijk gemaakt door vrijwilliger Peter de Bruijn. Peter zegt hierover: ‘Het is voor mij de eerste keer, dus het is ook een test of ik wel de juiste spullen en kabels heb‘.

Eucharistieviering op Wereldmissiedag

Deze zondag is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. Zie uw misboekje of zie hieronder de mededelingen.

Eucharistie met Pastor Adolfs en enkele leden van het koor Voces Volantes
Eerste Lezing: Jes. 45, 1. 4-6
Evangelie: Mt. 22, 15-21

COLLECTE zondag 18 oktober

De collecte deze zondag is geheel bestemd voor de missie. U kunt meedoen door uw bijdrage over te boeken op de betreffende rekening, of via de Givt-app:

  • Door overboeking op rekening NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
  • Met de app van Givt. U vindt ons in de lijst als “St. Urbanus Bovenkerk”.

Mededelingen