Op woensdag 25 november a.s., de laatste woensdag van november staan we stil bij het initiatief ‘Red Wednesday’ van Kerk In Nood. Zij vraagt daarbij aandacht voor de vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen wereldwijd.

STA OP VOOR DE VRIJHEID OM TE GELOVEN!

 #RedWednesday is een internationale campagne van de stichting Kerk In Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies, en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen vandaag de dag worden vervolgd.

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van geloof de laatste jaren verder toegenomen. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastiggevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof. Helaas constateren we wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen, waar amper aandacht voor is in ons eigen land.

Met RedWednesday wil Kerk In Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen onderling.

Door op woensdag 25 november hiervoor aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen – in het bijzonder de meest vervolgde groep, de christenen – om te geloven wat zij willen. Doe mee! NB: vorig jaar was de Urbanuskerk in aansluiting met deze actiedag rood aangelicht – dit jaar voelen wij ons in stilte verbonden. U kunt het initiatief van Kerk In Nood steunen in gebed of uw betrokkenheid bij de hulp aan de vervolgde en onderdrukte christenen steunen in de vorm van een donatie. Meer informatie vindt u op de speciale website van Kerk In Nood