WOENSDAG 23 DECEMBER

De naam ‘Johannes’ betekent ‘De Heer is genadig’ ; een geschenk van God. God komt tot ons als genade, in mededogen. Die naam is belangrijk voor diegene die Gods boodschapper zal zijn. In die betekenis geeft God ook naam aan een nieuwe toekomst. Elk nieuw leven is reden tot vreugde en dat geldt ook voor het ‘nieuw’ dat wij -levend in onszelf- mogen ervaren. God heeft de hand in hoe Hij ons heeft gemaakt, maar het is aan ons om dat vorm te mogen geven. Misschien mogen wij ons nog laten verrassen en verwonderen, als we mogen bemerken waartoe we allemaal in staat zijn?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 57-66

Voor Elisabeth brak het ogenblik aan dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was, die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop: “Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordden haar: “Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: Johannes zal hij heten.
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af: “Wat zal er worden van dit kind?” Want de hand des Heren was met hem.


Bijdrage van pastor Jan Adolfs

VERWACHTING

In een tijd van verwachting kijk je niet alleen vooruit.
Je kijkt ook terug in de geschiedenis en je put moed uit de ervaringen van het verleden.
Bij iedere mens die nog iets in zijn leven wil verwachten gebeurt dit.
Als gelovige mensen verwachten we voortdurend de verlosser:
we verwachten genezing waar ziekte is en pijn,
we verwachten bevrijding waar verdrukking heerst,
we verwachten vrede in een wereld van haat, agressie en oorlog.
Samen met Maria willen we verwachten:
zij is de moeder van de Messias, waarnaar generaties hebben uitgezien
en naar wiens rijk wij ook vandaag nog uitzien.


Gesprek met God

Ik: Dag God
God: Hallo
Ik: Ik breek. Ik ga kapot. Kun u de stukjes weer samenvoegen?
God: Liever niet.
Ik: Waarom niet?
God: Omdat jij geen puzzel bent.
Ik: Maar wat denkt U dan van al stukken van mijn leven die op de grond neervallen?
God: Laat ze daar maar een tijdje liggen. Er is een reden waarom ze gevallen zijn. Neem de tijd en besluit dan of je bepaalde stukjes terug wilt hebben.
Ik: U snapt het niet. Er blijft niets meer van me over. Ik breek!
God: Nee, JIJ bent degene die het niet snapt! Je breekt dóór. Je hebt alleen last van groeipijnen. Je schudt die stukken zelf van je af en er zijn mensen in je leven die je tegenhouden. Je breekt niet. Je wordt juist héél. Relax. Haal maar eens diep adem en laat die dingen die je niet meer nodig hebt van je afvallen. Stop ermee die stukjes vast te houden die niet meer bij je passen. Laat ze maar vallen. Laat ze maar los.
Ik: Maar als ik dat ga doen, wat blijft er dan nog van me over?
God: Alleen het allerbeste van jou.
Ik: Ik ben bang om te veranderen.
God: Dan zal ik je het nog eens zeggen: JE BENT NIET AAN HET VERANDEREN, MAAR AAN HET WORDEN!
Ik: Maar wie word ik dan?
God: Dan word je zoals ik je heb gecreëerd! Iemand die licht uitstraalt en liefde en menslievend, vol van hoop en moed en vreugde en barmhartigheid en genade, medelijdend en medelevend. Ik heb je geschapen voor veel meer dan die kleine stukjes waartoe je besloten hebt jezelf mee op te leuken en waaraan je je met alles wat in je is en vol angst aan vastklampt. Laat die dingen van je afvallen. Ik hou van je! Verander niet! Word! Word! Word zoals Ik je heb gemaakt. Ik zal jou je daar tot in lengte van dagen aan blijven herinneren.
Ik: Daar gaat weer een stukje.
God: Yep. Laat maar gaan.
Ik: Ik ben dus niet gebroken?
God: Natuurlijk niet! Je bent aan het doorbreken, net als de dageraad. Een nieuwe dag breekt aan.

John Roedel (Uit het Engels vertaald)


SPEELHOEKJE

Johannes is zijn naam

In de tijd dat Maria zwanger was, verwachtte ook een nicht van Maria een kindje. Ze heette Elisabeth. Ze wilde al heel lang een kindje maar ze was nooit zwanger geworden en intussen was ze al oud. Op een dag kwam de engel Gabriël bij Zacharias, de man van Elisabeth. De engel vertelde hem dat zij een kindje zouden krijgen. Zacharias was priester in de tempel en geloofde in God, maar dit bericht vond hij toch wel heel moeilijk om te geloven. Hij vertrouwde op God, maar nog niet sterk genoeg. Daarom besloot God dat Zacharias niet meer zou kunnen praten totdat het baby’tje geboren zou worden en een naam zou krijgen. En zo gebeurde het.

Op de dag dat de baby geboren werd, was iedereen erg blij voor Elisabeth en Zacharias. Niemand had gedacht dat zij nog een kindje zouden krijgen. Het was een jongen! Iedereen dacht dat hij Zacharias zou gaan heten. Net als zijn vader. Maar Elisabeth zei: “Nee, hij moet Johannes heten”. De familie en vrienden van Elisabeth en Zacherias vonden dat maar raar, omdat niemand in de familie zo heette. Maar Zacharias pakte een papiertje en een potlood en schreef op: ‘Johannes is zijn naam’. Toen Zacharias dat had geschreven, kon hij weer praten. Hij dankte God voor het wonder dat hem was overkomen. Hij vertelde het aan iedereen. Iedereen wist toen: Johannes was een bijzonder kind en zou een man van God worden.

En de mensen hadden gelijk. Johannes groeide op en God was met hem. Toen hij een man geworden was, ging hij naar de woestijn om na te denken. Daarna ging hij de mensen vertellen over God en vertelde hij iedereen die het maar horen wilde dat de Redder zou komen. Heel veel mensen dachten dat Johannes zelf die Redder was. Maar Johannes wist dat Jezus zou komen. Johannes wist: Jezus is belangrijker dan ik zelf ben!

Www.theclipartwizard.com Kleurplaat

Kun je de plaatjes in de juiste volgorde zetten? Als je ze bekijkt of uitprint via deze link, dan zie je ze vanzelf… knip ze uit of wijs ze aan – mama of papa wil je daar vast wel mee helpen…