Diaconie – Missie Ontwikkeling Vrede

Als u zich geraakt voelt door mensen die zorg nodig hebben of in maatschappelijke nood verkeren, dichtbij of ver weg, zijn wij wellicht op zoek naar u!

Caritas Amstelland

Naast Liturgie en Catechese is ook Caritas (Diaconie – Missie Ontwikkeling Vrede) een pijler van ons kerk-zijn. Immers ‘Een kerk die niet dient, dient tot niets’, een gevleugelde uitspraak van bisschop J. Gaillot, de voormalige bisschop van Evreux.

Wat we zoal doen:

  • Het jaarlijks organiseren van de Advents- en Vastenactie in samenwerking met de andere r.-k. kerken in parochie Amstelland.
  • De jaarlijkse zondagen ten bate van de Nederlandse Missionarissen, MIVA en Wereldmissiedag krijgen aandacht in de liturgie van de betreffende zondag. Hiervoor wordt dan een extra collecte gehouden.
  • Onze gemeenschap is betrokken bij de diverse acties van Caritas Amstelland: onder meer de Kerstactie: de inzameling van artikelen voor de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis en het Harriet Tubmanhuis in Amsterdam-Zuidoost; Sam’s kledinginzamelingsactie t.b.v. Mensen In Nood;
  • Op drie zondagen door het jaar heen wordt er extra aandacht besteed aan het werk van  Caritas Amstelland  www.caritasamstelland.nl. Hiervoor wordt dan een extra collecte gehouden.
  • Kerstactie ouderen: al vele jaren is het de gewoonte om in de periode rond Kerstmis aan ouderen in onze gemeenschap een attentie te brengen.
  • Maandelijks (uitgezonderd juli en augustus) wordt de Actie Vrijheidsbrief gehouden. Hierbij worden mensen ondersteund waarvan overheden de mensenrechten schenden. Vanwege de coronacrisis is de fysieke verkoop van de brieven voorlopig gewijzigd in actie Vrijheidsmail en wordt er verwezen naar onze website.

Om deze taken te coördineren en/of uit te voeren zoeken wij nieuwe mensen.

In de locatieraad van onze gemeenschap ontstaat er per 1 januari 2021 een vacature op het aandachtsveld Diaconie/MOV.

Heeft u interesse aarzel niet en neem contact op met ondergetekende voor nadere informatie. Of als u iemand kent die u hiervoor geschikt lijkt dan horen wij dat graag.

Rita van der Vliet-Loogman, 020 6438643 of email: vlietcps@hetnet.nl

Comments are closed.