Namasté aan alle parochianen van parochie Amstelland,

Allereerst heel hartelijk dank voor uw mooie bijdrage aan de Adventsactie van € 8.005,00 voor de schoolkinderen in Nepal! Hartverwarmend dat u weer met elkaar meegeholpen heeft verschil te maken voor heel arme kinderen door hen met uw bijdrage de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen en daarmee een kans op een betere toekomst.

…de eerste ‘groene’ ecologische school van Nepal …

Naast het ondersteunen van schoolkinderen en daarmee hun ouders en zelfs een heel dorp, houdt de stichting Hart4onderwijsNepal zich ook bezig met het imkerproject ‘Khusi Mahuri’. Voorjaar 2019 is het project op de Vajra Academy Nepal – de eerste ‘groene’ ecologische school van Nepal – van start gegaan. Khusi Mahuri betekent in Nepali ‘De Blije Bij!’

De leerlingen van groep 8 leren in een team van vijf deelnemers om zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren én hiervan zelf de honing te oogsten. Deze honing is dan niet alleen voor het eigen gebruik op de school, maar kan ook worden verkocht. Uit de opbrengst worden dan weer één of meer kinderen gesponsord om naar de school te kunnen komen.

Als start heeft de lokale imker gedurende een half jaar de bijen verzorgd en de honing geoogst. Dit onder de ogen van een groeiend aantal geïnteresseerde leerlingen én docenten. De aanwezigheid van bijen in de ecologische schooltuin en het praktisch imkeren van de imker sloeg aan en de leerlingen werden enthousiast. Dit wilden zij ook leren! Hiermee was het fundament voor een mogelijk succes van het imkerproject gelegd. Er was een leervraag en motivatie van binnenuit. Geen opgelegd project dus van buitenaf.

VOORBEDE: Goede God, wij bidden u voor de kinderen in Nepal en hun gezinnen. We voelen ons verbonden met deze mensen die zoveel moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden. Met ons Vastenproject willen we hen helpen zelf meer in eigen onderhoud te kunnen voorzien en de kinderen gelegenheid te geven om naar school te gaan. Moge onze steun hen het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Wees hen nabij in alle omstandigheden van hun leven en help hen hoopvol naar de toekomst te blijven kijken.

Mooie bijkomstigheid is dat de honing op de lokale markt verkocht kan worden. Hierdoor leren de leerlingen tevens op een duurzame wijze economie te ontwikkelen. Kortom een ambitieus plan wat mogelijk gemaakt kan worden door de inzet van docenten, ouders, lokale imker, timmerman, en last but not least….. de sponsors in Nederland.

Een belangrijk aspect van dit project is het unieke hechte samenwerkingsverband van een aantal zeer betrokken docenten én ouders van de Vajra Academy. De docent wiskunde, die de bouwtekeningen van de kasten met de kinderen maakt. De timmerman, die de lessen houtbewerking verzorgt en de kinderen begeleidt bij de bouw. De imker en de biologiedocent, die de leerlingen de theorie en de praktische vaardigheden van het imkeren bijbrengen. De ouders die hulp bieden bij de lessen en het onderhoud van de bijen.

Het gehele project wordt geleid door Sancha Ram Tamang, een van de ouders. Hij doet dit samen Udit Bhatta, de directeur van de Vajra Academy. Hij verzorgt voor het ‘Khusi Mahuri’-project het didactische ontwerp en lesmateriaal. Vanuit Nederland wordt het programma inhoudelijk en praktisch ondersteund door Stichting Hart4onderwijsNepal en stelt imkervereniging VBBN Laren-Blaricum haar kennis en ervaring ter beschikking om het geheel tot een succes te maken.

De ambitie reikt echter nog verder… Het plan is om van het traject ecologisch imkeren volgens de ‘Khusi Mahuri’ aanpak ook een cursus te maken op de Vajra Academy voor mannen én vrouwen uit de zeer arme afgelegen gebieden. Zij krijgen dan ieder het beheer over een eigen bijenkast. Ze leren de kast te onderhouden, voor de bijen te zorgen en de honing te oogsten. Ze kunnen de honingopbrengst verkopen en deze behouden. De opbrengst van het duurzaam imkeren van één bijenkast levert dan een substantiële bijdrage aan het gezinsinkomen.

Graag willen we samen met u Udit Bhatta en zijn team volgen en daar waar nodig helpen en ondersteunen om de ‘Khusi Mahuri”-ambitie waar te maken.

De kerken in Parochie Amstelland bevelen dit project van harte bij u aan. Uw kunt uw gift in de kerk kwijt, maar als u in deze coronatijd minder vaak de kerkvieringen bezoekt dan zien wij graag uw bijdrage tegemoet op bankrekening NL72RABO03823326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’. Alvast hartelijk dank!

Voor verder informatie: Pim Hattink Stichting Hart4onderwijsNepal

Comments are closed.