Impressie van de Heilige Geestkerk - foto: Amstelveens Nieuwsblad

Impressie van de Heilige Geestkerk – foto: Amstelveens Nieuwsblad

Eerder berichtten wij u over de oproep van de Gemeente Amstelveen aan de Amstelveners om mee te denken over de toekomst van de Amstelveense kerken – de zogeheten Kerkenvisie. Van de kerken die nog niet aan de erediensten zijn onttrokken en als zodanig nog steeds eigendom zijn van ‘de kerk’, spreekt het voor zich dat de toekomst bepaald wordt door de kerkbesturen, maar dat geldt niet voor voormalige kerkgebouwen zoals de Annakerk en de Helige Geestkerk. Over een mogelijke toekomstige functie heeft pastor Jan Adolfs, emeritus pastoor van de voormalige Heilige Geestkerk en pastor van de huidige parochie RK Amstelland, de volgende suggestie:

L.S., 

Hierbij reageer ik op het artikel in het Amstelveens Nieuwsblad over ‘Meedenken over toekomst van Amstelveense kerken’. 

Van 1986 –2004 ben ik pastoor geweest van de H. Geestkerk aan de Haagbeuklaan in Amstelveen. Na mijn emeritaat (pensioen) in 2004 ben ik assistent-pastor gebleven tot en met de verkoop van de kerk in 2016. Tot op heden vervul ik ook nog deze functie in de locatie van de parochie R.K. Amstelland, locatie St. Urbanuskerk, Bovenkerk.

Uiteraard ben ik op de hoogte van de verkoop indertijd van de H. Geestkerk en dat deze kerk valt onder de gemeentelijke monumentenzorg. Het kerkgebouw wordt niet afgebroken en volgens nadere informatie zal de pastorie vervangen worden door appartementen. Momenteel wordt op zondagmorgen het gebouw voor kerkdiensten gebruikt door een  bepaalde christelijke geloofsgemeenschap. Uiteraard is dit een goede zaak, maar het gebouw vraagt natuurlijk om een blijvende status.

Ik was indertijd pastor  in de Pius X-kerk in Alkmaar en deze kerk is omgebouwd tot een hospice. Dit is gebeurd naar ieders tevredenheid. Ik weet dat er plannen zijn voor een  hospice in Amstelveen aan de Lindenlaan/hoek Ambrosiuslaan. Dit vraag, mijns inziens, nogal het een en ander met betrekking tot de bouw hiervan. Het gebouw van de H. Geestkerk staat er en is van binnen zo goed als leeg. Ook lijkt mij de plek wat rustiger dan aan de Lindenlaan tegenover een school. 

Tot zover mijn ‘meedenken over de toekomst  van een Amstelveense kerk’.  

Met vriendelijke groeten, 

J. Adolfs