Nieuws volgt zich snel op, ook als het om ‘onze’ Urbanus gaat. Daarom is vorig jaar een Whatsapp-groep van en voor parochianen opgestart. Dit initiatief is ontstaan vanuit het web-beheer/de communicatie van de St.Urbanuskerk/parochie RK Amstelland. Juist in deze tijd van veranderingen, van corona-maatregelen tot verhuizing van kerkplek en veel meer, vraagt het om op andere manieren vooral met elkaar verbonden te blijven.

NB: het gaat hierbij nadrukkelijk om het delen van PRAKTISCHE informatie over de Urbanuskerk, als aanvulling op de website, de diverse social media-pagina’s en de tweewekelijkse nieuwsbrieven. Dit om, naast de reeds bestaande communicatiemiddelen, snel en efficiënt actuele informatie rondom de kerk te kunnen delen. De WhatsApp-groep is nadrukkelijk NIET bedoeld om te gebruiken voor het delen van foto’s, herinneringen, mopjes en dergelijke. Dat houdt de informatie zo gericht mogelijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld voor zover relevant en met toestemming van de betrokken perso(o)n(en). Concrete informatie delen en vragen stellen via het platform kan uiteraard wel.

Wilt u zich hierbij aansluiten, stuur dan een kort berichtje met vermelding van uw naam en mobiele telefoonnummer naar de mailbox van de webmaster: urbanus.social@gmail.com