Wereldwijd voert Amnesty International actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Actie voor een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van àlle mensen, waar ook ter wereld – ongeacht afkomst, geloof, geslacht of politieke voorkeur. Die rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere mensenrechtenverdragen.

Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, vraagt Amnesty International met de schrijfactie ‘Write for Rights‘ aandacht voor personen wereldwijd die onrecht is aangedaan. Voor mensen die onterecht vastzitten, of gediscrimineerd of mishandeld worden om wie ze zijn. Overal ter wereld belanden moedige mensen in de gevangenis waar ze bedreigd en gemarteld worden, omdat ze opkomen voor hun rechten en die van anderen. Dit onrecht moet stoppen.

De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht te stoppen.

Elk jaar in december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor tien personen die onze hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En solidariteitskaartjes aan de tien personen zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen!

Hoe werkt het?

Naast de reguliere acties die Amnesty International doorlopend voert en die via de website te volgen zijn, biedt Amnesty International allerhande materialen om het je makkelijk te maken. Iedereen kan een pakket aanvragen om zelf een schrijfactie te ondernemen. Ook kan je natuurlijk er voor kiezen samen te schrijven.

Online mee doen

Liever online actievoeren? Wel zo snel en gemakkelijk: via de Amnesty-website onderteken je razendsnel een brief. Amnesty print alle brieven en stuurt ze naar de betreffende autoriteiten.

Werkt brieven schrijven echt?

Tijdens ‘Write for Rights‘ kiest Amnesty tien mensen uit voor wie wij wereldwijd speciale aandacht vragen. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Met onze brieven laten we weten dat heel veel mensen tijd en aandacht hebben besteed aan de kwestie en daar via deze weg bezwaar tegen maken. Dat zet autoriteiten aan tot verandering en geeft de mensen voor wie we actievoeren moed.
Het werkt écht! Straks worden honderdduizenden brieven en handtekeningen uitgestuurd, ook die van jou. Postzakken vol protestbrieven uit alle hoeken van de wereld komen bij machthebbers terecht. Probeer dat maar eens te negeren! Dus: hoe meer mensen brieven schrijven of petities tekenen, hoe groter de kans dat we het onrecht kunnen stoppen.

Doe ook mee!

Doe mee met Write for Rights! Met jouw brieven komen onschuldige mensen vrij. Met jouw brieven voelen mensen in zware situaties zich gesteund. Bestel nu jouw gratis schrijfpakket en schrijf een brief tijdens onze wereldwijde Schrijfmarathon in december. Met jouw brieven strijd je tegen onrecht. Dus kom in actie! Jouw brief kan iemands leven veranderen.

Alles over de actie Write for Rights lees je hier