Heading website

AGENDA

1 februari 2020 om 19:00 uur
Eucharistie deken E. Jongerden
Samenzang in Noorddamcentrum

2 februari 2020 om 10:30 uur
Eucharistie pastor J. Adolfs
Koffie, Voces Volantes
in Noorddamcentrum
MISINTENTIES:
Uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk
Beatrix Paula Smith
Hans Webbers
Jan van der Zwaan
Ivan Tjon-A-Sam
Jan Baltes
Overleden familie Baltes-Langeveld
Gré Wennekers-den Bruinen
Rie Kreike en overleden familie
Wim Schuit en Bets Splinter
Leo Schuit
Herman van Kempen
Toon en Riet van Emmerik-Hölscher
Joop en Cocky van Kooten
Adri Könst
Overleden ouders Baars en Könst
Overleden familie Van Rijckevorsel-Brinkhof
Gerardus en Apolonia van den Broek-Splinter
Overleden ouders Blom-Straver
Herman en Sofia Boerlage-van Huizen
Wil Bruine de Bruin
Piet Heemskerk
Overleden ouders Zaal-Schippers en De Bruijn-Touw
Hein Bergkamp- vervolg misintenties 2 februari:
Harry Rats
Ada Bakker-Blom
Nico Pronk
Bep Andringa-Elst
Overleden familie Blom-Kolk
Overleden familie Voorn-Granneman
Voor overleden dierbaren


5 februari 2020 om 09:30 uur
Eucharistie deken E. Jongerden
St. Urbanuskerk – Torenkapel

9 februari 2020 om 10:30 uur
Gebedsdienst met ector
Koffie, Aurora
MISINTENTIES:
Piet Hoogeveen
Ivan Tjon-A-Sam
Ferry Smith
Wilma van Beek
Vera Apolonia de la Nooy
Piet Smit
Petrus Blok en overleden familie

12 februari 2020 om 09:30 uur
Eucharistie deken E. Jongerden
St. Urbanuskerk – Torenkapel

OVERLEDEN PAROCHIANEN

† Anna Andrée-Jagerman, 91 jaar
† Tonnie Helsloot-Blauwhoff, 88 jaar
† Jaap van Hevelingen, 88 jaar

NIEUWSBERICHTEN

Vespers als voorbereiding op Pasen

In de Paaskerk, Augustinuspark 1 bent u van harte welkom bij de vespers tijdens de Veertigdagentijd. Deze worden gehouden op donderdag 5 maart, 12 maart, 19 maart, 26 maart en 2 april. Aanvang: 19.30 uur.
Vespers als voorbereiding op Pasen

Vastenactie kinderen met een handicap in Pakistan

Vastenactie kinderen met een handicap in Pakistan
MOWA kiest voor de vastenactie 2020 van RK Amstelland voor kinderen met een handicap in Pakistan. U kunt uw gift kwijt in de melkbus in de hal van het Noorddamcentrum óf u kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL72RABO0382332601 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie 2020’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Programma 40-dagentijd

in de Titus Brandsmakerk Op weg naar Pasen willen we ruimte maken voor bezinning op het verhaal van het lijden, de kruisiging en opwekking van Jezus. Een bekend verhaal dat altijd weer de mogelijkheid biedt om te komen tot een dieper verstaan ervan en dat nog steeds een kritisch 'tegenverhaal' is tegen veel zogenaamde vanzelfsprekendheden in onze samenleving. Woensdag 4 …
Programma 40-dagentijd

De Urbanus wordt herbouwd!

De Urbanus wordt herbouwd!
Wat sinds de fatale brand in 2018 als wens voor Bovenkerk begon, wordt nu concreet: binnenkort wordt gestart met de herbouw van de kerk, die naar verwachting tot eind 2022 zal duren. Restauratiearchitect Cor Bouwstra ziet het als een enorme uitdaging om de kerk in wezen 'beter te maken dan het al was'. Het herstel van het gebouw zal in …

Aswoensdag-vieringen

Op woensdag 26 februari 2020 10:30 uur door deken Eugène Jongerden in het Noorddamcentrum19:30 uur tijdens een oecumenische viering onder leiding van pastor Jan Adolfs en dominee Bara van Pelt in de Paaskerk De as van het kruisje is gemaakt van de takken die een jaar eerder met Palmpasen werden uitgedeeld. Deze takjes kunnen alleen nog op zondag 23 februari ingeleverd …
Askruisje

KERKDIENSTEN

Elke 1e zaterdag vd maand om 19 uur
Elke zondag om 10.30 uur
Elke woensdag om 9.30 uur

MISINTENTIES

Misintenties kunt u doorgeven aan het secretariaat: open op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon 020-6413233