Heading website

ALLE VIERINGEN I.V.M. HET CORONAVIRUS AFGELAST!

cv

MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS PER 12 MAART N.A.V. PERSBERICHT RIVM. DEZE MAATREGELEN GAAN PER DIRECT IN EN GELDEN IN IEDER GEVAL TOT EN MET 31 MAART.

De maatregelen op een rijtje:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts) en mijdt sociale contacten. Bel pas met huisarts als de klachten verergeren.
 • Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast (musea, concertzalen, theaters, sportwedstrijden etc.)
 • Mensen in heel Nederland wordt gevraagd thuis te werken of hun werktijden te spreiden.
 • Beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbare personen
 • Ouderen en kwetsbaren: mijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer.
 • Zorgpersoneel: blijf pas thuis als u klachten heeft en koorts. Reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden
 • Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open. Kinderen die verkouden zijn, moeten wel thuisblijven.
NB: Minister Bruins (Medische Zorg) raadt Nederlanders aan geen ouderen op te zoeken als ze milde klachten hebben. Ouderen zijn kwetsbaar voor het coronavirus. Risicogroepen wordt aangeraden niet meer te reizen of zich te begeven in grote gezelschappen. Bruins vraagt van zorgmedewerkers zonder klachten om vooral op het werk te verschijnen. Ook wordt hen gevraagd niet naar het buitenland te reizen.

Algemene maat­regelen

De be­lang­rijk­ste algemene maat­regelen die volgens het RIVM genomen kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:
 • Regel­ma­tig han­den wassen
 • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

Gebed gevraagd

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den. Hier sluiten wij als kerklocatie ons bij aan. Houd u verder de nieuwsberichten bij voor actuele informatie.
tekst in te voegen.

KERKDIENSTEN

Elke 1e zaterdag vd maand om 19 uur
Elke zondag om 10.30 uur
Elke woensdag om 9.30 uur

MISINTENTIES

Misintenties kunt u doorgeven aan het secretariaat: open op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon 020-6413233