Heading website

Inleveren palmtakken voor aswoensdag

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. Als je de zondagen niet mee rekent, valt die datum van aswoensdag precies 40 dagen voor Pasen. Deze periode van 40 dagen staan voor inkeer en bezinning, terwijl aswoensdag staat voor boetedoening. Tijdens de vieringen op Aswoensdag kunt u een askruisje halen. Voor het askruisje kunt u de palmtakken die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgedeeld in het Noorddamcentrum inleveren. Meer lezen

AGENDA

Noorddamcentrum kerk

Eucharistieviering
2 maart 2019 om 19:00 uur
Pastoor E. Jongerden
Gebedsdienst - 8e zondag door het jaar
3 maart 2019 om 10:30 uur
Dea Broersen, Koffie, Samenzang
MISINTENTIES
Voor overleden dierbaren
Piet Hoogeveen
Antonius en Matilda Olijhoek-Hillebrand
Wim Schuit en Bets Splinter
Leo Schuit
Herman van Kempen
Toon en Riet van Emmerik-Hulscher
Truus Eekelschot-Kolenberg
Joop en Cocky van Kooten
Gerard en Betty Zandvliet
Adri Könst
Overleden ouders Baars en Könst
Gré Wennekers-den Bruinen
Overleden familie Van Rijckevorsel-Brinkhof
Gerardus en Apolonia van den Broek-Splinter
overleden ouders Blom-Straver
Emmy Könst-van der Zwaan
Wil Bruine de Bruin
Piet Heemskerk
Overleden familie Blom-Kolk
Overleden familie Voorn-Granneman
Overleden ouders Zaal-Schippers en De Bruijn-Touw
Hein Bergkamp
Rie Kreike en overleden familie
Bep Andringa-Elst
Nico Pronk
Ada Bakker-Blom
Harry Rats


VERBRANDING PALMTAKKEN

6 maart 2019 om 09:00 uur
Pastoor E. Jongerden
in Tuin St. Urbanuskerk

Aswoensdag
6 maart 2019 om 09:30 uur
Eucharistie, Pastoor E. Jongerden

Gebedsviering - 1e zondag veertigdagentijd
10 maart 2019 om 10:30 uur
Aurora, Gebedsdienst, Koffie, lectoren
MISINTENTIES
Wilma van Beek
Petrus Blok en overleden familie
Willem Kandelaar
Piet Smit
Jan van der Zwaan

Eucharistieviering
13 maart 2019 om 09:30 uur
Pastoor E. Jongerden

Eucharistie - 2e zondag veertigdagentijd
17 maart 2019 om 10:30 uur
Amnestie, Koffie, Pastoor E. Jongerden, Samenzang
MISINTENTIES
Overleden ouders Smit-van Neerijnen
Rie Kreike en overleden familie
Tonia van de Meer-Kolder

Paaskerk

Aswoensdag - Oecumene
6 maart 2019 om 19:30 uur
Ds. W. Pieterse en Pastoor E. Jongerden

Titus Brandsma kerk

Aswoensdag - Communieviering
6 maart 2019 om 19:30 uur
Dea Broersen, Eigen koor, Pastor P. Koopman

Onze overleden parochianen

Lies Melgers-van Alst 93 jaar
Frans van Veen 94 jaar

NIEUWSBERICHTEN

Een goede boom herkent men aan zijn vruchten

Komende zondag is er in het Noorddamcentrum een woord- en gebedsdienst, onder leiding van pastor Dea Broersen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Edwin en Yvette Saan, medeparochianen en actief betrokken via de locatie St. Urbanuskerk in Ouderkerk. U kent vast wel de uitdrukking 'een goede boom herkent men aan zijn vruchten', maar wat zegt het ons? Het heeft alles … Meer lezen

Geloof in de klimaatmars

Op zondag 10 maart 2019 wordt in Amsterdam een Klimaatmars gehouden, onder de subtitel ‘Geloof in de klimaatmars’. Inhakend op de actuele aandacht voor de milieuproblematiek wordt hiermee ook druk vanuit de kerken uitgeoefend op de politiek om tot een deugdelijk klimaatbeleid te komen. Wat heeft het geloof en het klimaat met elkaar te maken? Hoe kun je meedoen en wat is het programma? Meer lezen

Vastenactie 2019 - Schoon water verandert alles!

De Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland ondersteund de vastenactie voor het oplossen van de watercrisis. Wij steunen het project in Niger en de waterprojecten in onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Geef daarom daarom tijdens de 40 dagenperiode aan mensen die schoon drinkwater hard nodig hebben door u bijdrage over te maken aan: IBAN NL72 RABO 0382332601, t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’. Meer lezen

Originele foto's gezocht!

De kerk wordt herbouwd en we zijn opzoek naar oude foto's die teruggaan naar de periode van 1955 t/m 1970. Het gaat om de oude uitmonstering van de kerk vóór de verbouwing na het Tweede Vaticaans Concilie. Op de achtergrond van foto’s die genomen zijn tijdens belangrijke gebeurtenissen of op algemene foto’s is mogelijk nog een illustratie van de situatie voordat de kerk witte wandvlakken kreeg en details zoals de decoratie van de gesmede kroonluchter. Misschien zijn er ook nog beelden van de schuur, de sacristie en de tuin. Meer lezen

Missiewerk: iets voor jou?

The Missionary School
Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk eruit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie! Meer lezen

Opnieuw een torentje uitgereikt

Opnieuw is een aantal parochianen in het zonnetje gezet. Pastor Adolfs kreeg voor zijn vele werk in de kerk een witte stola. Hans en Thea Scheijde werden met bloemen gehuldigd, omdat zij als echtpaar tezamen 90 jaar actief zijn geweest in de kerk, Hans Scheijde kreeg een gouden torentje met oorkonde voor 48 jaar werk in financiële commissies en penningmeesterschap, en Guido Smit voor zijn regionale en locale inzet een gouden torentje en de doorluchtigheidspenning. Hieronder volgen de speeches voor Pastor Adolfs en Hans en Thea Scheijde. Meer lezen

Op verhaal komen

Afgelopen zondag vond in het Noorddamcentrum de eerste samenkomst onder de noemer 'Het Woord Voorop' plaats. In deze viering is pastor Dorothée van Leer-Wassenburg voorgegaan, die bij aanvang als inleiding vooral warm blijk van begrip gaf voor de veranderingen waar wij als geloofsgemeenschap voor staan. Zelf heeft zij al ruime ervaring opgedaan met deze vorm van kerk-zijn in haar geloofsgemeenschap in Biddinghuizen, en ook ons geliefde Bovenkerk is voor haar geen vreemde grond. Meer lezen

KERKDIENSTEN

Elke 1e zaterdag vd maand om 19 uur
Elke zondag om 10.30 uur
Elke woensdag om 9.30 uur

MISINTENTIES

Misintenties kunt u doorgeven aan het secretariaat: open op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon 020-6413233
MailPoet