24h Amstelveen

Op zaterdag 25 mei is het zover: feest in Amstelveen! Ook rond de Urbanuskerk mogen we een feestje vieren: voor het eerst na de brand is de toren weer opengesteld voor publiek. Gegarandeerd een fantastisch uitzicht over ons ‘Amstelland’! Maar daarnaast ook de mogelijkheid om een blik te kunnen werpen in het gehavende kerkgebouw. Hoe is het nu? U kunt het met eigen ogen zien tijdens een torenbeklimming.

Zie ook eerder artikel, en de website van 24h Amstelveen voor een overzicht van alle activiteiten.

 

Koor St. Caecilia 50 jaar!

Aanstaande zondag, 19 mei, is er om 10.30 uur een viering in het Noorddamcentrum met medewerking van het koor St.Caecilia. Daar worden we even stil van, want het koor bestaat 50 jaar! De voorganger bij deze viering is pastor Jan Adolfs. De viering begint om 10.30 uur.

St.Caecilia tijdens een uitvoering bij de laatste kerstsamenzang in de St.Urbanuskerk

Aurora 30-jarig jubileum op 16 juni 2019

Een jubileum. En wat voor een jubileum! Het is op 16 juni 2019 alweer 30 jaar geleden dat het koor uit Amstelveen en het koor uit Bovenkerk samen verder zijn gegaan onder de naam AURORA. Met heel veel enthousiasme hebben ze al deze jaren gezongen.

Het koor bestaat uit een groep mensen die vriendschappen hebben gesloten; het is een plaats van ontmoeten en waar lief en leed wordt gedeeld in saamhorigheid. De vieringen worden samengesteld door koorleden in samenspraak met de pastoor. Liedjes en lezingen worden uitgezocht bij het thema van de viering. Onder de bezielende leiding van de dirigente Lous, die met eindeloos geduld alle stemmen bij elkaar brengt tot een mooi geheel met ondersteuning van drumstel, dwarsfluit en altijd weer een goede pianist(e).

Iedere dinsdagavond wordt er gerepeteerd, nu even niet in de Urbanuskerk maar in de Titus Brandsmakerk. De vieringen zijn meestal in het Noorddamcentrum. Het koor mist de kerk enorm maar wil toch blijven bijdragen aan het samenzijn van de parochie en hoopt dat binnen niet al te lange tijd het weer mogelijk is in de kerk terug te zijn.

Het jubileum gaat gevierd worden op 16 juni met een feestelijke viering*. Het koor hoopt nog vele jaren met veel plezier door te gaan, om de mensen in de vieringen een blij gevoel te geven, zodat Aurora het licht kan zijn wat de naam betekent.

P.S.: nieuwe leden kunnen ze gebruiken, dus wil je een muzikale gezellige sfeer ervaren: kom erbij!

*in het Noorddamcentrum

God vergist zich nooit!

Afgelopen zondag, met Moederdag, stond de derde ‘Het Woord Voorop’-viering onder leiding van Dorothée van Leer-Wassenburg in het teken van Maria. Maria, Moeder der moeders en de gezegende onder de vrouwen. Maar wat zegt dat ons dan? Daar werd in deze bijzondere gebedsviering bij stilgestaan.

Vooraf was de oproep gedaan om een eigen Mariabeeld of -icoon mee te nemen, en zeven mensen werden naar voren geroepen om hier hun persoonlijk verhaal bij te vertellen. Daarna werden de beelden gezegend door pastor Jan Adolfs, nadat hij ook zijn bijzondere verhaal over de betekenis van zijn eigen beeld had gedeeld. 

Tijdens de viering bracht Dorothée tussen de evangelielezingen zoals die wij over het leven van Maria kennen een prachtige vertelling, als was het een verhandeling van de belevenissen van Maria zélf. En hoe wonderlijk de gebeurtenissen vanuit haar perspectief ook geweest moeten zijn; het bracht ons telkens terug tot de overtuiging: God vergist zich nooit!

Een volgende viering van Het Woord Voorop is op zondag 30 juni a.s. om 10.30 uur in het Noorddamcentrum.