Begin maart wordt bij de nieuwe Spirit een envelop met de actie kerkbalans bezorgd. Mocht u de Spirit niet hebben ontvangen, maar wel mee willen doen met de actie Kerkbalans dan is de brief met machtigingsformulier hier te downloaden. Ook kunt u bij het secretariaat aangeven dat u de Spirit met de kerkbalans alsnog thuis bezorgd wilt krijgen.

Waarom de actie kerkbalans 2023?

Dankzij het werk van vakmensen en vele vrijwilligers staan de deuren van onze St. Urbanuskerk weer wijd open. Uw betrokkenheid en steun heeft dit mogelijk gemaakt en daar zijn we heel dankbaar voor. Wij heten u dan ook van harte welkom tezamen met alle mensen uit Amstelveen en omstreken. 

Tijdens de viering van Beloken Pasen op zondag 16 april zal de kerk door bisschop Mgr. Dr. J. Hendriks opnieuw ingezegend worden. Dan kunnen we weer volledig ‘samen-kerk-zijn’ in onze St. Urbanuskerk. Voor jong en oud, voor het vieren van de liturgie en belangrijke levensmomenten, voor het pastoraat en het vormingswerk. Kortom, de kerk is en blijft voor velen van grote waarde! 

Weliswaar moet er nog wel veel gebeuren aan de afwerking van de kerk. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kruiswegstaties of het droogstoken van de pilaren en muren die verzadigd zijn van het vocht. Er zijn dus nog de nodige kosten te maken, bovenop de gebruikelijke lasten om onze mooie kerk open te houden. Zoals de onderhouds- en energiekosten maar ook de diverse kosten rondom de vieringen met onze voorgangers en koren en de missionaire en maatschappelijke projecten. Om dit te kunnen uitvoeren doen wij een dringend verzoek om bij te dragen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Bij voorbaat heel veel dank voor al uw steun! 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Locatieraad van de H. Geest / St. Urbanuskerk,
Pastoor-deken E.R.T. Jongerden