Skip to content

Woord & Communie Pastor Brusseee

Noorddamcentrum Noorddammerweg 1, Amstelveen

Feest van de H. Drie-eenheid Woord & Communiedienst met Pastor Brusseee en muzikale begeleiding van Fieneke Toornvliet

St. Urbanuskerk Bovenkerk 2022 ©