ds. Gert Jan de Bruin

Na elf jaar verbonden te zijn geweest aan de Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert nemen wij afscheid van ds. Gert Jan de Bruin. Gert Jan was vijf jaar predikant van de Handwegkerk en zes jaar van de Paaskerkgemeente. Nu gaat ds. Gert Jan de Bruin met emeritaat.

Op zondag 17 november zal onze gemeenschap vertegenwoordigd zijn bij de afscheidsviering.

Tijdens oecumenische vieringen in de afgelopen jaren hebben de parochianen van de gemeenschap H. Geest/St. Urbanus hem ervaren als een inspirerende voorganger. Wij danken hem voor de prettige samenwerking en wensen hem nog vele jaren in een goede gezondheid.

Namens het aandachtsveld Oecumene:

Rita van der Vliet-Loogman