Amnesty International strijdt voor gelijke rechten voor alle mensen, wereldwijd – ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. Dat klinkt allemaal mooi, maar daarmee is een recht helaas nog lang niet overal een vanzelfsprekendheid…

Helaas vinden er wereldwijd en op grote schaal nog steeds ernstige schendingen van mensenrechten plaats. Amnesty International roept daarbij ook uw hulp in, om daar een einde aan te maken en het lot van deze slachtoffers te verbeteren. Teken daarvoor een van de petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. Hier leest u daar alles over.

Ook deze maand kunt u middels de schrijfactie hier een belangrijke bijdrage aan leveren! Hieronder leest u wat deze maand het onderwerp is waarvoor u brieven kunt ondertekenen.

Oproep schrijfactie

Graag vragen we uw aandacht voor de schrijfactie Vrijheidsbrief/Amnesty International. Na de viering aanstaande zondag 19 juni staat de werkgroep weer klaar met de brieven. 

Deze maand schrijven wij aan Rusland, geef Oleksandr Marchenko medische zorg!

Oleksandr Marchenko uit Oekraïne zit een straf van tien jaar uit in een Russische strafkolonie. Hij heeft dagelijks medicijnen nodig omdat hij geen schildklier meer heeft. Maar de autoriteiten weigeren soms wekenlang om hem die te geven. Daardoor heeft Marchenko ernstige gezondheidsproblemen, die zelfs levensbedreigend zijn.

Roep de Russische autoriteiten op om Oleksandr Marchenko de medische zorg te geven die hij nodig heeft.

Marchenko werd in 2018 door Rusland opgepakt en gemarteld om te bekennen dat hij een spion was. Hij had schildklierkanker en zijn schildklier is in 2016 operatief verwijderd. Met de juiste medicijnen en medische zorg hoeft dat geen probleem te zijn.

Uw bijdrage in de kosten is € 1,50 per ondertekende brief. 

NB: in de maanden juli en augustus zijn er geen schrijfacties na de zondagsvieringen. 

Ook in de zomermaanden kunt u meedoen met de mailacties via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur een mail!@”. Fijn als u zondag weer een brief wil ondertekenen. 

Hartelijke groet, 

Namens de werkgroep Aktie Vrijheidsbrief/Amnesty International,
Elly Kea