AMNESTY INTERNATIONAL VOERT ACTIE VOOR EEN WERELD WAARIN RESPECT HEERST VOOR DE MENSENRECHTEN VAN ALLE MENSEN, WAAR OOK TER WERELD

Voorgaande lijfspreuk van Amnesty International klinkt haast zo vanzelfsprekend dat we eigenlijk ook niets anders verwachten. Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor àlle mensen, ongeacht nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status.
Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting, daarnaast ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs.

Maar helaas: een recht maakt nog lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Dat mankeert er op heel veel plekken op de wereld aan – het vraagt om menskracht om mensenrechten na te leven en te streven. U kunt daarbij helpen!

Zo sleept de oorlog in Oekraïne zich nog steeds voort en internationale afspraken worden er op grote schaal geschonden. Via een petitie aan de Russische ambassadeur zijn inmiddels al meer dan 50.000 handtekeningen verzameld, als stille stem om aan te dringen dit geweld te doen stoppen.

Maar ook de schrijnende uitbuiting van arbeidsmigranten in Qatar, waar  bijna 2 miljoen arbeidsmigranten werken aan de infrastructuur, in de bouw, in de dienstverlening én aan stadions en andere faciliteiten voor het WK Voetbal dat er in 2022 plaatsvindt, sleept zich voort. De play-offs in de aanloop naar de WK zijn inmiddels gespeeld. Laat voetbalcoach Louis van Gaal niet de enige zijn die zich uitspreekt tegen het misbruik van deze onderdrukte arbeiders!

De wereld hangt scheef, maar Amnesty streeft naar recht. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken de petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. Of help mee als vrijwilliger op kantoor of in het land. Op de speciale actiepagina van Amnesty International leest u hoe.

NB: in maart werd voor het eerst na lange tijd weer een schrijfactie na de viering gehouden; net zoals zoveel omstandigheden had deze activiteit ook 2 jaar stilgelegen. Het is succesvol opgestart en mocht op veel belangstelling rekenen. De eerstvolgende schrijfactie staat gepland op Eerste Paasdag, zondag 17 april – in de eerstvolgende nieuwsbrief leest u daar meer over.