Vormsel

Informatie voor ouders
Op donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur (inloop koffie en/of thee vanaf 19.45uur) is er een ouderavond gepland in de pastorie van de St. Urbanus, Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk aan de Amstel. Op deze avond krijgt u alle informatie over het Vormsel in R.K. Amstelland. Voor opgave van uw zoon en/of dochter of als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij pastoor Eugène Jongerden.

Meer lezen…

Basisschool De Cirkel steunt de St. Urbanus

Door de brand kon r.k. basisschool De Cirkel geen kerstviering houden in onze kerk en werd er door de diverse groepen in het schoolgebouw Kerst gevierd.

De twee achtste groepen kwamen op het idee om kerststalletjes te maken en deze aan ouders en andere bezoekers te koop aan te bieden.

Pastor Adolfs heeft deze viering bezocht en was onder de indruk van de ontwerpen en uitvoering hiervan. Op verzoek van de schoolleiding heeft hij de opbrengst van de verkoop van de stalletjes in ontvangst genomen. Uiteraard heeft hij ook zijn dank namens de parochiegemeenschap overgebracht.

De opbrengst van de actie was: € 435,-: fantastisch!

Opbrengst collectie – Sant’Egidio

De collecte voor  de daklozen in Rome heeft € 460,- euro opgebracht. Sant’Egidio kan daarvoor 46 zwervende mensen uit de koude redden met een dag en nacht een warme plek met een dak boven het hoofd en een behoorlijke maaltijd. Namens de daklozen en Sant’Egidio hartelijk dank voor dit mooie bedrag. Elke euro komt ten goede van dit doel. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Meer lezen…..

Kerkbalans 2019 – Doet u mee?

Kerk zijn we samen

St. Urbanuskerk Bovenkerk - Kerkbalans 2019“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan de Actie Kerkbalans. Ik hoop dat we in 2019 weer een dak op de kerk hebben staan”

In 2018 haalde onze geloofsgemeenschap € 112.000,- op met de Actie Kerkbalans. Hierdoor konden we alle activiteiten financieren. De brand op 15 september 2018 heeft ons echter zwaar getroffen. Inmiddels weten we dat de kerk wordt hersteld en de architect is gestart met het werk.

Als gemeenschap zijn we in het Noorddamcentrum getrokken én we gaan door met vieren. We blijven diaconaal en missionair actief in onze omgeving. Het geloof heeft ons veel te bieden en is de moeite waard om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de parochie? Daarom vragen we u om ook dit jaar te geven aan uw geloofsgemeenschap.

Geef dan via Actie Kerkbalans.

Namens de locatieraad,
Edwin Barentsen
Coördinator

Ps. Antwoordformulier

Brief van Carlo Santoro – Sant’Egidio

Carlo Santoro schrijft…

Wat bijzonder dat er zondag 3 februari tijdens “Heel Amstelland Zingt”  gecollecteerd kan worden ten behoeve van het werk van Sant’Egidio in Rome.

Sant’Egidio is een christelijke organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de armen. Zij zoeken de armen op en sluiten vriendschap met hen. In Rome zetten Carlo Santoro en vele vrijwilligers zich in voor de daklozen. Drie keer per week komen meer dan 1.000 daklozen naar de Mensa, een restaurant in Rome, waar zij een warme maaltijd krijgen. Daarnaast is er een Welcoming Center waar zij kunnen douchen, kun kleren kunnen wassen en gebruik kunnen maken van een ‘normaal’ toilet. Voor Sant’Egidio is het vanzelfsprekend om zich te richten op ‘de arme’, omdat Jezus zich met hen identificeerde. De armen zijn de schat van de kerk, zegt Sant’Egidio.

Vanwege de kou zijn er, in de wintertijd, een aantal kerken open waar de daklozen naar toe kunnen gaan zodat zij een warme plek hebben om de nacht door te brengen. Dit is hard nodig want alleen al in de afgelopen maanden zijn er 12 daklozen overleden door de koude nachten. De kosten voor deze warme plek, een bed en ontbijt zijn ca. €10,- per nacht, per persoon. Deze kosten worden betaald vanuit donaties. Jullie donatie draagt bij aan een warme nacht voor de daklozen in Rome.

Namens Sant’Egidio wens ik jullie een goede dienst toe en alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Namens Sant’Egidio
Carlo Santoro

Sant’Egidio en Livingstone

Sinds 1999 is Livingstone betrokken bij het werk van Sant’Egidio in Rome. Livingstone organiseert reizen naar Rome waardoor jongeren uit Nederland de kans krijgen om kennis te maken en samen te werken met de verschillende activiteiten van Sant’Egidio. Op deze manier ontdekken jongeren iets van het ‘hart’ van Sant’Egidio. Steffen Barentsen zorgt ervoor dat elke euro die via onderstaand rekeningnummer binnenkomt ook daadwerkelijk bij Carlo Santoro van Sant’Egidio terecht komt. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Sant’Egidio draait volledig op vrijwilligers.

Voor donaties:
ING72INBG0000004447
t.a.v. Stichting Livingstone
o.v.v. Rome – donatie opvang daklozen