40-dagentijd 2019 gestart


Gisteren, op Aswoensdag 6 maart 2019, is de 40-dagentijd gestart. ‘s Morgens zijn de takjes van Palmpasen 2018 verbrand en met de as zijn in verschillende vieringen askruisjes op het voorhoofd uitgedeeld.  De komende periode staat in het teken van inkeer, bekering en bezinning. Op allerlei manieren proberen we in deze periode dichter bij God te komen. 

 

Hongeren naar gerechtigheid

Hongerdoek
Hongerdoek

Tijdens de vastentijd wordt er in de Domkerk te Utrecht een overzichtstentoonstelling gehouden van hongerdoeken onder het motto: ‘Hongeren naar gerechtigheid’.

 

Praktische informatie

Tijdens de tentoonstelling in de Dom zijn twee originele moderne hongerdoeken te bezichtigen. De andere vijftien doeken zijn te zien in de vorm van bedrukt textiel. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 16.00 uur; zaterdag van 11.00 uur tot 15.30 uur; zondag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Elke donderdag is er om 14.00 uur een rondleiding. Toegang is gratis. Adres: Domkerk Utrecht, Domplein, Utrecht. De hongerdoekententoonstelling is een samenwerking tussen de Domkerk Utrecht en Vastenactie. Verder lezen.. 

Inleveren palmtakken voor aswoensdag

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. Als je de zondagen niet mee rekent, valt die datum van aswoensdag precies 40 dagen voor Pasen. Deze periode van 40 dagen staan voor inkeer en bezinning, terwijl aswoensdag staat voor boetedoening. Tijdens de vieringen op Aswoensdag kunt u een askruisje halen. Voor het askruisje kunt u de palmtakken die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgedeeld in het Noorddamcentrum inleveren. “Inleveren palmtakken voor aswoensdag” verder lezen

Vastenactie 2019 – Schoon water verandert alles!

Vastenactie 2019 - schoon drinkwater
Vastenactie 2019 – schoon drinkwater

De Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland ondersteund de vastenactie voor het oplossen van de watercrisis. Wij steunen het project in Niger en de waterprojecten in onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Geef daarom daarom tijdens de 40 dagenperiode aan mensen die schoon drinkwater hard nodig hebben door u bijdrage over te maken aan
IBAN NL72 RABO 0382332601
t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’.  
“Vastenactie 2019 – Schoon water verandert alles!” verder lezen

Opnieuw een torentje uitgereikt


Opnieuw is een aantal parochianen in het zonnetje gezet. Pastor Adolfs kreeg voor zijn vele werk in de kerk een witte stola. Hans en Thea Scheijde werden met bloemen gehuldigd, omdat zij als echtpaar tezamen 90 jaar actief zijn geweest in de kerk, Hans Scheijde kreeg een gouden torentje met oorkonde voor 48 jaar werk in financiële commissies en penningmeesterschap, en Guido Smit voor zijn regionale en locale inzet een gouden torentje en de doorluchtigheidspenning.  Hieronder volgen de speeches voor Pastor Adolfs en Hans en Thea Scheijde. “Opnieuw een torentje uitgereikt” verder lezen