Vrijwilligers in het zonnetje

 

Nu de St. Urbanuskerk in Bovenkerk weer volop in gebruik is en het werk van de renovatie en verhuizing uit de Heilige Geestkerk goeddeels is afgerond, werden alle vrijwilligers die hieraan bijgedragen hebben in het zonnetje gezet. “Vrijwilligers in het zonnetje” verder lezen

Van de tafel van de locatieraad [5-9]

In de locatieraad van 5 september 2016 zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: vrijwilligers worden in het zonnetje gezet, de pastorie moet worden aangepakt, geluid is een blijvend thema, de locatieraad is opnieuw samengesteld en de ledenadministratie, de kerkbalans en de financiële administratie worden geharmoniseerd. “Van de tafel van de locatieraad [5-9]” verder lezen