24h Amstelveen

Op zaterdag 25 mei is het zover: feest in Amstelveen! Ook rond de Urbanuskerk mogen we een feestje vieren: voor het eerst na de brand is de toren weer opengesteld voor publiek. Gegarandeerd een fantastisch uitzicht over ons ‘Amstelland’! Maar daarnaast ook de mogelijkheid om een blik te kunnen werpen in het gehavende kerkgebouw. Hoe is het nu? U kunt het met eigen ogen zien tijdens een torenbeklimming.

Zie ook eerder artikel, en de website van 24h Amstelveen voor een overzicht van alle activiteiten.

 

Koor St. Caecilia 50 jaar!

Aanstaande zondag, 19 mei, is er om 10.30 uur een viering in het Noorddamcentrum met medewerking van het koor St.Caecilia. Daar worden we even stil van, want het koor bestaat 50 jaar! De voorganger bij deze viering is pastor Jan Adolfs. De viering begint om 10.30 uur.

St.Caecilia tijdens een uitvoering bij de laatste kerstsamenzang in de St.Urbanuskerk

God vergist zich nooit!

Afgelopen zondag, met Moederdag, stond de derde ‘Het Woord Voorop’-viering onder leiding van Dorothée van Leer-Wassenburg in het teken van Maria. Maria, Moeder der moeders en de gezegende onder de vrouwen. Maar wat zegt dat ons dan? Daar werd in deze bijzondere gebedsviering bij stilgestaan.

Vooraf was de oproep gedaan om een eigen Mariabeeld of -icoon mee te nemen, en zeven mensen werden naar voren geroepen om hier hun persoonlijk verhaal bij te vertellen. Daarna werden de beelden gezegend door pastor Jan Adolfs, nadat hij ook zijn bijzondere verhaal over de betekenis van zijn eigen beeld had gedeeld. 

Tijdens de viering bracht Dorothée tussen de evangelielezingen zoals die wij over het leven van Maria kennen een prachtige vertelling, als was het een verhandeling van de belevenissen van Maria zélf. En hoe wonderlijk de gebeurtenissen vanuit haar perspectief ook geweest moeten zijn; het bracht ons telkens terug tot de overtuiging: God vergist zich nooit!

Een volgende viering van Het Woord Voorop is op zondag 30 juni a.s. om 10.30 uur in het Noorddamcentrum.

 

 

Heilige Geestkerk behouden voor de toekomst

Het gebouw van de Heilige Geestkerk -voormalige ‘thuiskerk’ voor een deel van onze geloofsgemeenschap- blijft behouden als gemeentelijk monument. Het college van B en W heeft bescherming van cultureel erfgoed in Amstelveen hoog op de agenda staan en stemt niet in met sloop om plaats te maken voor nieuwbouw. Samen met de ontwikkelaar en eigenaar van de kerk heeft de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan een plan waarin de kerk een prominente plaats krijgt naast nieuwbouwwoningen in het middensegment, waaraan grote behoefte is binnen de gemeente.

zie ook de website van de gemeente Amstelveen

Onderzoek kerkbrand afgerond

Het onderzoek naar de brand in de Urbanuskerk dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd, is afgerond. De felle brand die op 15 september 2018 een deel van de Urbanuskerk heeft verwoest en de wijze waarop deze door de brandweer is bestreden, is aanleiding geweest voor dit onderzoek. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

Kort samengevat: Amstelveen moet zorgen voor voldoende bluswater in de gemeente maar is daarin tekortgeschoten. De Brandweer Amsterdam-Amstelland had vorig jaar moeite de brand in de Amstelveense Sint Urbanuskerk te bestrijden doordat de bluswatervoorziening niet op orde was. De brandweerlieden valt hierin niets te verwijten. Meer informatie plus het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Ter kennisname de samenvattende conclusie uit het rapport van Biesboer Expertise uitgebracht aan verzekeraar Donatus. Daar kan uit worden geciteerd…
…de onderhavige brand is ontstaan in een schakelpaneel voor het in- en uitschakelen van de verlichting in het kerkgebouw, meer specifiek in de linker van de twee kabelgoten waaruit het schakelpaneel is opgebouwd.  Het verdere brandverloop c.q. de verdere branduitbreiding zoals bovenomschreven, betreft een verklaarbaar gevolg. De destructie in de linker kabelgoot was dermate groot dat niet meer kon worden vastgesteld in of ter hoogte van welke schakelaar de brand is ontstaan. Derhalve wordt geconcludeerd dat de brand is ontstaan als gevolg van een elektrisch technisch gebrek / mankement ter plaatse van één van de schakelaars in de linker kabelgoot. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een slechte verbinding / aansluiting op één van de schakelaars…

Als parochie willen wij benadrukken dat de brandweer en andere hulpverleners hebben gevochten voor het behoud van de de toren. Wij schreven eerder: Het zat niet altijd mee, maar het is ze gelukt de historische waarde van het gebouw en de alles bepalende toren te sparen. Als Bovenkerkers en Amstelveners zijn we hen heel veel dank verschuldigd. Als geloofsgemeenschap hebben we ongelooflijk veel respect voor dat zware werk. Het is dan ook onbegrijpelijk hoe sommige omstanders verbaal of fysiek agressief zijn naar hulpverleners. Dat is onacceptabel en maakt hun klus onnodig extra zwaar. Meer van dit artikel lezen? Klik hier.

In november 2018 zijn ca. 25 brandweermannen die betrokken waren bij de bluswerkzaamheden op bezoek geweest in de St. Urbanus toren. Elke brandweerman heeft zo zijn eigen verhaal vanaf de melding bij 112. Daar zitten soms traumatische ervaringen bij. Meer van dit artikel lezen? Klik hier.