R.K. Begraafplaats voor wie?

De begraafplaats is onderdeel van de St. Urbanuskerk en heeft een Rooms Katholieke identiteit. De groenvoorziening op de schilderachtig gelegen begraafplaats is de trots van de vrijwilligers die er met liefde werken. U hebt de mogelijkheid om op de begraafplaats van de St. Urbanuskerk te worden begraven als u gedurende de laatste drie jaar bent ingeschreven als parochiaan van de Geloofsgemeenschap H. Geest/ St. Urbanus. Er zijn diverse manieren van begraven en zie hiervoor de pagina parochianen.

Hoe wordt u parochiaan?

U wordt parochiaan als u zich verbonden voelt met onze Geloofsgemeenschap H. Geest/ St. Urbanus en zich opgeeft bij onze ledenadministratie. Daarnaast wordt u parochiaan als u binnen de geografische grenzen van de St. Urbanuskerk woont en bij de gemeentelijke basisadministratie een Rooms Katholieke voorkeur hebt opgegeven. Wij krijgen deze gegevens als Geloofsgemeenschap automatisch door en verwerken die in ons ledenbestand.

Aanmelden begrafenis

De familie van de overledene wendt zich na een overlijden tot de begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer bezoekt de familie en gaat de uitvaart organiseren. De begrafenisondernemer neemt contact op met het secretariaat van de St. Urbanuskerk en vervolgens worden er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de kerk, de pastoor en de mogelijkheden voor een begrafenis. De pastoor neemt vervolgens contact op met de familie van de overledene en zal de uitvaartdienst inhoudelijk bespreken.

Bezoekadres

R.K. Begraafplaats van de St. Urbanuskerk 
Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen