logo Stichting Vluchtelingenwerk

Justine Appelman is coördinator van het buddyproject bij St. Vluchtelingenwerk en licht toe dat zij als een soort ‘uitzendburo’ vrijwilligers (de buddy’s) koppelt aan nieuwkomers (de vluchtelingen). Het doel is om de nieuwkomer (statushouder met tijdelijk verblijfsvergunning van 5 jaar) die recent in de gemeente Amstelveen is komen wonen, opLees verder

In de St. Urbanuskerk van Bovenkerk bestaat het gebruik om in de mei- en oktobermaand een Maria-lof te houden. Dit vindt plaats op alle maandagavonden van 19.00 tot 19.30 uur in de pastorie. Daarbij wordt ‘in een meditatieve geest’ het rozenhoedje gebeden. Ook worden korte Bijbelteksten met betrekking tot deLees verder

Door de komst van Corona “geven” we anders. In de kerk met de gewenste sociale afstand, maar ook vanuit huis als je meekijkt met de viering. Heb je een smartphone en installeer je de Givt-app, dan maakt het niet uit waar je bent. Je kunt overal contactloos betalen zonder 1Lees verder

Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met het onder de aandacht brengen van mailacties als alternatief voor de Aktie Vrijheidsbrief. Gelukkig hebben meerderen van u de mailacties van Amnesty gevonden. Helaas kan Amnesty bij de mailacties niet aangeven hoelang deze op de website blijven staan. Dat heeft ons doen besluiten omLees verder

Op vrijdag 11 september hebben 1e communicanten van de RK Parochie Amstelland de eerste steen gelegd voor de herbouw van de door brand verwoeste Urbanuskerk in Bovenkerk. Vanwege de Corona-maatregelen beleef het beperkt tot een kleine plechtigheid. De symboolwaarde blijft niettemin groot. Met het leggen van de eerste steen straaltLees verder