Financiële terugblik restauratie & herinrichting St. Urbanuskerk Bovenkerk en verkoop H. Geestkerk zondag 2 april a.s. na de viering. Onze trouwe parochianen hebben het van nabij meegemaakt. In 2010 trokken de parochianen van de St. Urbanus – Bovenkerk in bij de H. Geestparochie. Beide parochies werden één geloofsgemeenschap. In de jaren daarna, tot 21Lees verder…

Zondagmiddag 5 maart geeft Edwin Schimscheimer een soloconcert met zijn liedjes ‘Van Hart tot Hart’ in de St Urbanus Bovenkerk te Amstelveen. Tijdens zijn intieme soloconcert voert Edwin u mee in zijn levensverhaal door middel van zijn liedjes en muziekjes, zoals hij het zelf noemt. Hij geeft zichzelf vrijbaan om opLees verder…

Het Pauluskoor komt op vrijdag 31 maart met een groot concert in onze kerk. De Matthäus Passion staat weer op het programma van het koor, onder leiding van dirigent Marcel Joosen. De muzikale begeleiding is in goede handen van het orkest Philharmonia en de gerenommeerde ‘Matthäus’-organist Cor Brandenburg. De solisten zijnLees verder…

Sinds 1881 wordt ieder jaar de Stille Omgang gelopen. Door het centrum van Amsterdam lopen duizenden mensen in stilte door de stad om even stil te staan bij de lantaarn in de Kalverstraat. De Stille Omgang: hoe zat het ook al weer? Op 15 maart 1345 lag een man inLees verder…

Dat het kerkgebouw van onze geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus een markant bouwwerk is, was u ongetwijfeld bekend. Maar evenzeer als een geestelijk baken is het een kenmerkend herkenningspunt van Bovenkerk, de wijk in Amstelveen Zuid. De typerende architectuur nodig uit tot het maken van foto’s en geregeld verschijnenLees verder…

Na jaren van renovatie heeft de St. Urbanuskerk in het afgelopen jaar haar deuren weer geopend. Dat betekende dat tijdens de decembermaand Kerstmis in ‘de Urbanus’ weer feestelijk gevierd kon worden. En zo geschiedde: de kerk was van binnen rijkelijk gedecoreerd met kerstbomen en takken met versiering en verlichting, enLees verder…

Zondag 15 januari a.s., ná de viering van 10.30 uur, is er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de parochie en de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. U bent van harte welkom! Om 14.30 uur diezelfde dag is er een Nieuwjaarsconcert m.m.v. Musicalvereniging Ova, Petra Berger en Jan Vayne. Dit evenement is georganiseerd doorLees verder…

Dat is de titel van het kerstspel, zoals die op kerstavond (zaterdagavond 24 december a.s. om 17.00 uur) wordt gepresenteerd in de St. Urbanuskerk. Bij deze vertelling van het kerstverhaal volgen we de oververmoeide herbergier, die maar geen rust krijgt. Er kloppen maar steeds mensen op zijn deur als hijLees verder…

Dit jaar verwachten wij met Kerstmis grote drukte bij alle kerstvieringen en daarbij dient de kerk zowel binnen als buiten goed bereikbaar te blijven voor hulpdiensten. In de kerk zijn door de Brandweer staanplaatsen niet toegestaan, dus zodra alle stoelen bezet zijn, is de kerk helaas niet meer toegankelijk. We kunnenLees verder…

Op initiatief van Amnesty International schrijven we jaarlijks brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ook in onze kerk kunt u geregeld brieven voor Amnesty ondertekenen. Rondom 10 december, de Internationale DagLees verder…