St. Urbanuskerk Bovenkerk- Petrus met de sleutel van de kerk

Deken Eugène Jongerden schrijft over de kerkelijke feestdag van Sint Petrus stoel. De rots waarop de kerk zijn fundament heeft gebouwd. In de afbeelding is St. Petrus te zien met een sleutel van de kerk.

Zo heet deze feestdag en dit feest wordt al vanaf de 4e eeuw te Rome gevierd. Het feest wordt gevierd met als bedoeling getuigenis af te leggen van de eenheid van de Kerk die op hem als apostel gegrondvest is. St. Petrus stoel toch wel een merkwaardige naam voor een gedenkdag. Het gaat hier dus om de zetel van Petrus als hoofd van de kerk. Petrus wordt door Jezus uitverkoren, zo weten wij uit het evangelie. Jezus zegt: ‘Jij bent de steenrots waarop ik mijn kerk zal bouwen’, vervolgens krijgt Petrus van Jezus de sleutels van het koninkrijk van de hemel. Jezus zegt daarbij: ‘al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn’.

Zoals u weet ben ik verschillende keren in Rome geweest en heb ik in de Sint-Pieter het beeld, zittend op zijn stoel, regelmatig gezien. Mensen die langs dit beeld lopen, raken zijn voet aan en ook dat is duidelijk te zien aan de glimmende vergulde koperen laag. Het is een reusachtig beeld en je voelt je als mens wel wat klein voor dit beeld.

Een ander beeld wat ik van Petrus heb is in het land Israël aan het meer van Galilea, waar Petrus geroepen wordt om leerling te worden van Jezus en ook de bijzondere plaats aan dit meer waar Jezus, zo wordt verteld vanuit de historie, de sleutels aan Petrus overdraagt. Zo midden in de natuur, staande aan het water ervaar je dan iets van die intimiteit tussen Jezus en Petrus. Petrus die ook zijn menselijke kant heeft qua twijfel, denkend aan het lijdensverhaal waarin Petrus tot drie keer toe twijfelt en de Heer verraadt met de woorden: ‘Ik ken deze man niet.’ Kortom een bijzondere man, deze Petrus.