St. Jan processie Laren

Deken-Pastoor Eugene Jongerden schrijft over zijn ervaringen met de feestdag van Johannes de Doper en de St. Jansprocessie in Laren.

Drie maanden na de boodschap van de Engel aan Maria, vieren wij de geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de Voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste profeet van het Oude Verbond loopt de nacht der tijden ten einde en gaat de dag van het heil aanbreken.

Johannes krijgt bij zijn geboorte zijn bestemming tot profeet voor de volken en daarbij wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige taak. Van deze bijzondere rol getuigt Jezus zelf: “Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper” (Mattheüs hfd 11, vers 11).

Van Johannes zijn de bekende woorden die in het evangelie van Mattheüs hfd 3 vers 11 staan geschreven: Hij die na mij komt is groter dan ik, ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.

Zoals u weet ben ik een Hilversummer. Ieder jaar wordt in Laren de grootste processie gehouden van boven de rivieren, de St. Jansprocessie. Als kind vertrok ik ‘s morgens vroeg om op tijd in Laren te zijn, vaak op de fiets. Ik liep dan mee als misdienaar en later ook als voorbidder en weer later als priester. Jaarlijks komen er zo’n 10.000 mensen op deze processie af. Volgend jaar hoop ik de processie weer mee te kunnen lopen. Een rijke traditie.

Helaas, dit jaar zal dit alles niet door kunnen gaan i.v.m. de corona.

Het feest van St. Jan wordt ook gevierd na de langste dag van het jaar, 21 juni. Hierdoor komen de woorden: “Hij moet groter worden en ik kleiner” letterlijk tot uitdrukking. Immers de dagen gaan weer korten en wij gaan ons voorbereiden op de komst van de Heer met Kerstmis. Na kerstmis worden de dagen weer langer.

Een mooie volksdevotie.