St. Urbanuskerk Bovenkerk begraafplaats

Afgelopen vrijdag was het feest Allerheiligen. Tijdens een viering in de Goede Herder ging het pastores team voor. Eugène Jongerden hield daarbij onderstaande overweging, waar we allemaal een boodschap aan kunnen hebben. Hoe heilig zijn we in het alledaagse leven? Wat is heiligheid eigenlijk?

De kerkelijke roeping tot Heiligheid

Alle heiligen is het feest waar de kerk alle heiligen, die van naam en de ongekende, viert en God dankt om hun heiligheid. Het is het feest waar elke christen herinnerd wordt aan de roeping tot heiligheid, verbonden aan het doopsel en het vormsel. Het is het feest waar we dankbaar vieren dat de dood te overwinnen is, in de kracht van God.

Perfectie is geen weg naar Heiligheid

Anderen zien het feest misschien ook wel als het feest van de heiligen als een herdenken van een groep supermensen, gekroond met een aureool. Als waren ze niet van de aarde maar al in de wieg gelegd om heilig en dus, anders, te zijn. Deze opvatting verbindt heiligheid te veel en te vlug met uitzonderlijke capaciteiten, een soort van perfectie die voor de allermeeste mensen niet lijkt weggelegd. Maar is een kenmerk van heiligheid ook niet het aspect dat zij hun leven zoals het is, opnemen in een evangelische achtergrond?

Zuster Therese

Heiligheid spoort niet naast het concrete leven van elke dag. Zuster Therese verwoorde dit mooi, in de ogen van de arme zie je het gelaat van Christus. Heiligheid gebeurt in het gewone leven van elke dag. Op die manier doorleven heiligen een omvorming van hun leven, vrucht van genade en van menselijke vrijheid.

Heiligen zijn doordrenkt met Gods liefde

Heiligen zijn mensen als alle anderen. Maar bijzonder voor hen is dat ze ontvankelijk zijn voor het heil van God. Ze hebben in hun leven ontdekt hoe dicht nabij God wil komen. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de Schrift. Maar sinds Jezus weten we hoe bereikbaar Hij is. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Het komt erop aan om zich open te stellen voor deze grenzeloze liefde en ze toe te laten in alle hoeken en kanten van het leven. Heiligen beleven een diep verlangen naar heil, heelheid. Heiligen hebben in hun leven die bekering doorgemaakt, weg van zelfbehoud naar overgave en vertrouwen. Er is niets in hun leven dat ze niet geopend hebben voor die Geest vol liefde die uit de Vader vloeit en die ook de Heer Jezus bewoonde. Heiligheid bewerkt niet een wonderbaarlijke verandering van de levenstoestand. Heiligheid groeit uit een openheid voor Gods nabijheid.

U en ik geroepen tot heil van anderen

We komen vaak in de verleiding om te denken dat heiligheid alleen bestemd is voor wie zich aan de dagelijkse beslommeringen kan onttrekken om veel tijd aan gebed te besteden. Dat is niet zo. Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn.

Je kunt op veel manieren heilzaam zijn

Heb je je leven aan God gewijd? Wees heilig en beleef vreugdevol je betrokkenheid. Ben je getrouwd? Wees heilig door te beminnen en te zorgen voor je partner zoals Christus dit deed voor de Kerk. Ben je een werknemer? Wees heilig door integer en vakkundig je werk te verrichten in dienst van je medemensen. Ben je vader, moeder, opa, oma? Wees heilig door je kinderen, kleinkinderen met geduld te leren in het leven, ook over Jezus. Heb je een gezagspositie? Wees heilig door je voor het algemeen welzijn in te zetten en te verzaken aan persoonlijk gewin.

De paradox tussen problemen en heil

Wij geloven in een God die juist daar is waar er ook de moeilijkheden zijn. We lezen gebruikelijk op dit feest het Evangelie van de Zaligsprekingen. Deze situaties zijn nu niet meteen zalig of gelukkig te noemen: honger hebben, arm van geest zijn, vervolgd worden, dat is niet zalig te noemen.

Maar paradoxaal genoeg zijn het nu juist in die moeilijke dingen, die barsten kunnen maken waar God Zijn Licht door kan laten schijnen. Laten wij vertrouwen blijven houden in die God die met ons is.

Gods heil en zijn liefde gaan samen

We vieren vandaag het feest van Alle Heiligen om te laten zien dat God groter is dan het leven hier op aarde. Hij is bij machte om ook uit de ‘dood’ nieuw leven geboren laten worden. Gods liefde is creatief. Heiligen zijn dan ook die mensen die Gods liefde hebben ontvangen in hun concrete soms moeilijke leven. Zij hebben die kracht van God toegelaten onderweg in dit leven.

Amen