Pastor Adolfs zegend het Maria altaar van zuster Moonen

In het februarinummer van ons parochieblad Het Kompas heb ik onder de titel ‘Giet it oan?’ (‘Gaat het door?’) u medegedeeld,  dat ik bestuurlijk heb aangegeven, dat het goed kan zijn om mijn positie te bekijken en naar inzicht, waar mogelijk en wenselijk, te handelen.

Ondertussen ben ik de 78 jaar al weer ruim gepasseerd en is met Eugène Jongerden een nieuwe pastoor aangetreden, die in  R.K. Amstelland zich ook vooral liturgisch en pastoraal  zal richten op de geloofsgemeenschappen H.Geest/St.-Urbanus en Titus Brandsma.

Hoewel mijn gezondheid nog goed is (afkloppen: ik heb mijn rijbewijs  weer kunnen verlengen!) lijkt het mij verstandig, ook gezien de te verwachten ontwikkelingen, stappen terug te doen en te gaan ‘minderen’.

Op korte termijn zal in overleg met het pastoresteam en de locatieraad van onze parochie besproken worden wat dit zal gaan inhouden.

Ik zal dus wel niet helemaal uit het beeld verdwijnen, maar ‘voor alles is toch wel een tijd!’

Voor nu: tot ziens!

Pastor J. Adolfs