OVERWEGING ZONDAG 21.11.2021 – FEEST VAN CHRISTUS KONING – VOORGANGER: PASTOR J. ADOLFS

LEZINGEN: DANIËL 7,13-14; JOHANNES 18,33b-37

‘WORLD HELLO DAY’ / WERELD HALLO DAG: (Om het vandaag vijf keer tegen elkaar te zeggen als vredeswens) 

OVERWEGING: Paus Pius XI heeft het feest van Christus Koning ingesteld in 1925 bij gelegenheid van het 16e eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Tegelijkertijd wilde hij hiermee weerstand bieden aan het opkomen van totalitaire regeringen met dictators aan het hoofd, die onder andere de vrijheid van ras, geloof en godsdienst bedreigden. Ook bood hij tegenstand tegen het laïcisme en atheïsme van zijn tijd.

Over koninkrijken gesproken en mensen waarvan wij zeggen dat zij blauw bloed hebben. In Europa kennen wij ze nog: Engeland, Spanje, Noorwegen, Zweden, Denemarken, België en Nederland. Vergeten wij niet het groothertogdom Luxemburg, de vorstendommen Monaco, Liechtenstein en Andorra. En natuurlijk ook (vaak met namen) de bijbehorende koningen, koningen, prinsen en prinsessen, graven en hertogen (mannelijk en vrouwelijk), soms ook nog uit heel oude adellijke geslachten.

Zijn we weer helemaal bij? Blauw bloed: hoe kom je eraan, hoe heb je het? Toen ik op mijn 25ste het ouderlijk huis verliet en op kamers ging wonen, kreeg ik van mijn moeder dit etuitje mee. Er zitten knopen, veiligheidsspelden, garen en naalden in. Om in noodgevallen knopen aan mijn broek of jas te kunnen zetten: altijd handig. In militaire dienst had ik dit gelukkig al geleerd! Ik heb natuurlijk hierbij wel eens in mijn vinger geprikt: geen blauw bloed, maar zo rood als… Willem Alexander en ook Amalia: ik verdenk hen ook ervan, dat zij rood zullen kleuren. Het is dus eerder een zaak van erfelijkheid en overdracht van status en bevoegdheden.

Als voorbereiding op deze overweging van vandaag heb ik mij ook laten leiden en inspireren door: 

  • dit boek van Claudia de Breij over onze kroonprinses Amalia, die 7 december 18 jaar zal worden. Het is meer dan de moeite waard om te lezen over deze jonge vrouw: of je nou koningsgezind of eerder republikein bent. 
  • Daarnaast kijk ik elke zaterdagavond (ook gisteren) naar de televisie-uitzending Blauw Bloed. Ik vind het altijd boeiend te zien en te horen hoe in deze uitzendingen, soms heel kritisch, de betrokken personen worden gevolgd. 
  • En afgelopen woensdagmiddag heb ik bij KBO-Amstelland/Ouderamstel een lezing gevolgd van de ons niet-onbekende Cor de Horde, die vanuit zijn kennis en ervaringen een boeiend verhaal met filmbeelden vertelde over prinses (voor hem nog steeds koningin) Beatrix. 

Een kijkje achter de schermen. Ja en dan kom ik zo natuurlijk bij het evangelie van vandaag, waarin een eventueel koningschap van Jezus ook ter sprake komt. U hebt het zojuist gehoord: Jezus staat ter veroordeling voor de romeinse landvoogd Pilatus, die Hem de vraag stelt of hij koning van de Joden is, want dat zou hij over zichzelf volgens een aantal hogepriesters hebben gezegd. Jezus reageert dan met: mijn koningschap is niet van deze wereld, niet van hier. En dan Pilatus weer: dus toch koning. Het lijkt een woordenspelletje over en weer. Maar dan is het antwoord van Jezus niet meer te ontwijken: Ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid, ja, zo ben Ik koning.

Hij is niet ván maar vóór de wereld. Hij is dus een andere koning dan wij meestal voor ogen hebben. Mag ik het verstaan en vertalen als: Hij stond in woord en daad voor waarheid, waarachtigheid, barmhartigheid, liefde, recht en rechtvaardigheid. Daarvan getuigen de vele Bijbelverhalen over Hem, zoals ze beschreven zijn in het Nieuwe Testament. Daarom lezen en horen wij er, zeker, elke zondag over en van en laten wij dit blijven doen. Hier op deze tafel, op dit kussen, liggen twee kronen: het lijken tegenstellingen: een kroon, zoals wij die van onze gekroonde vorsten kennen, en de kroon van doornen, die Jezus op Zijn kruis droeg. Ik zou beide kronen willen samenbrengen onder het woord: KONINKLIJK.

Jezus gedroeg zich koninklijk, mogen wij in navolging van Hem, met of zonder blauw bloed, ons in gedrag en houding koninklijk gedragen ten opzichte van elkaar. Onze huidige tijd schreeuwt daar dagelijks om: u zult ongetwijfeld wel begrijpen waarom ik dit nu zeg! Mag ik mijn overweging op dit feest van Christus Koning beëindigen met nog twee gedachten

Jezus gedroeg zich koninklijk, mogen wij in navolging van Hem, met of zonder blauw bloed, ons in gedrag en houding koninklijk gedragen ten opzichte van elkaar. Onze huidige tijd schreeuwt daar dagelijks om: u zult ongetwijfeld wel begrijpen waarom ik dit nu zeg! Mag ik mijn overweging op dit feest van Christus Koning beëindigen met nog twee gedachten, die ik graag nog kwijt wil. 

  • Ik ben altijd bijzonder geroerd geweest bij de (laat ik het maar zo noemen) troonbestijgingen van onze vorsten die ik heb meegemaakt, hun uitspraak met twee geheven vingers: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’.  
  • En ook wat mijn moeder wel eens tegen mij zei als ik ‘kapsones’ had of mij meer voelde dan een ander: ‘Je denkt zeker dat je op paleis Soestdijk bent geboren. Nou mooi niet’.  

Zalig Uiteinde. Amen.