Overweging Pasen 2021 – door pastoor-deken Jongerden

Wie werkt met een computer of mobieltje, en volgens mij doen wij dit onderhand allemaal, moet geregeld het systeem upgraden. Wie nalaat dit met regelmaat te doen, loopt na verloop van tijd een beetje achter. De computer werkt niet meer zoals het hoort, hij wordt traag er komen zelfs problemen om met andere computers te netwerken, te communiceren.
Hetzelfde geldt in zekere mate ook voor ons geloof. Geregeld upgraden is de boodschap, zodat uw en mijn geloof werkzaam zou blijven. Jaarlijks Pasen vieren, is een goede gelegenheid om ons geloof te activeren en aan te sluiten bij de oorspronkelijke getuigenissen.

Wij laten ons upgraden aan de getuigenissen van de eerste kerk zoals ons die vanuit de Handelingen, Paulus aan de Christenen van Kolosse en het evangelie volgens Johannes, werden voorgelezen. Hun paaservaringen zijn van groot belang voor het leven van de Kerk en voor het geloof van ieder van ons. Zonder de geloofservaringen met de Verrezen Heer zou Jezus´ kruisdood de definitieve ontbinding van de Messiaanse beweging zijn geweest.
Op aandringen van Maria Magdalena, die in paniek het graf open heeft gevonden, zijn Petrus en Johannes haastig op weg gegaan. Er staat: ze liepen ijlings naar het graf. Petrus en Johannes waren samen getuigen van de passie van Jezus in de hof van Olijven en in de paleistuin van de hogepriester, nu worden zij ook de kroongetuigen van een bijzondere ervaring in de Paastuin.

Maar het open en lege graf laat ook hen alleen nog de lijkdoeken zien waarin de Heer eerbiedig was gewikkeld. Naast de zwachtels en het zweetdoek, dan nog wel keurig opgerold, zijn er nog twee souvenirs.
We weten dat souvenirs niet zomaar iets zijn, nee ze brengen voor ons een ervaring tot leven, een herinnering. Souvenirs bewaren onze herinneringen op een heel bijzondere wijze voor de toekomst. Heel de beleving van de leerlingen met Jezus wordt bewaard en ontplooid en nu begrepen in het nieuwe licht van Pasen.
Johannes is sneller bij het graf, hij is ook een stuk jonger, maar toch wacht hij met respect bij de ingang van het graf tot Petrus is gearriveerd. Johannes kan niet alleen vlug lopen, hij is ook vlug in het geloven. Hij is de pendant van Thomas, die, in geloof, traag is. Johannes staat dan ook voor de liefde. De liefde doet niet moeilijk en is niet veeleisend in de bewijsvoering. Liefde is haastig om onbevangen te geloven.
Maar Petrus is trager, hij heeft ook wel wat meegemaakt, de drievoudige verloochening ligt hem nog zwaar op de maag. Petrus is, ondanks alles, de autoriteit en de eerste onder de leerlingen. Hij gaat als eerst het graf in. Petrus kijkt en onderzoekt. Hij is nu niet meer zo onstuimig. Zijn geloof is groeiende.
Wil ons geloof vitaal blijven, dan moeten wij het upgraden, telkens weer bijstellen vanuit de geloofs- ervaring van de getuigen uit de Schrift en de traditie. Dan geeft Paasgeloof zijn christelijke vreugde vrij, die door de passie is getoetst.

Laten wij het geloof van ons doopsel vernieuwen, het op niveau van Pasen brengen en ons versterkt, met meer gigabyte, met meer Heilige Geest uitkomen met heel de Kerk voor Christus, onze verrezen Heer. Christus is niet achter ons in het verleden, maar voor ons, als onze hoop. Hoop doet leven. Laten wij het goede paasnieuws aan de grote klok hangen en in ons leven laten zien.

Amen.