Nieuw evenwicht

Lucas 17 vers 19

Deze woorden schoten door mijn hoofd nu we geconfronteerd zijn geworden met het Coronavirus. Jezus sprak deze woorden nadat hij 10 melaatsen genezen had en één persoon terugkwam om Hem te bedanken. Ga heen, uw geloof heeft u gered.

Woorden van genezing en bevrijding, een nieuw moment brak er aan in het leven van deze genezen melaatse.

Melaatsheid was in de tijd van Jezus niet te genezen. Mensen leefden, wanneer zij melaats waren, in afzondering.

Door de eeuwen heen zijn er ziekten geweest waar mensen massaal aan kwamen te overlijden. Zoals tyfus, zwarte pest, TBC en nu het coronavirus. Mensen werden en worden geïsoleerd.

Dit virus legt ons sociaal maatschappelijk leven plat. Aan ons wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, andere mensen worden overvraagd om vanuit de zorg en medische kundigheid de helpende hand te reiken.

Surrealistisch komt dit alles misschien wel over. Wie had dit nu gedacht in onze samenleving, in onze tijd met onze welvaart? We dachten alles onder controle te hebben, er werd zelfs gesproken over een maakbare wereld, een maakbaar leven. En dan nu dit!

Opeens voelen wij de kwetsbaarheid van ons leven. Hoe gaan wij daarmee om? Natuurlijk onze kennis en onze techniek en onze medische wetenschap zullen ons best kunnen helpen. Maar toch, hoe worden wij, hoe word ik hierdoor geraakt? Wat doet dit alles met ons, met mij?

We worden noodgedwongen uitgedaagd om, meer dan anders, op een andere manier te gaan leven. Er is bezorgdheid en onzekerheid maar misschien is er ook wel meer tijd voor ontspanning, meer tijd en aandacht voor elkaar, voor onze gezinnen, onze familie, onze buren, onze ouderen. Laten wij elkaar bemoedigen, laten wij omzien naar elkaar, maak gebruik van de moderne communicatiemiddelen, zoals computer en telefoon, facetime en skype om contacten te leggen. Laten we met elkaar vertrouwen blijven hebben in God en in elkaar, om zo deze moeilijke tijd letterlijk en figuurlijk te overleven.

En wanneer dit kan en mogelijk is, laten wij dit proberen te doen vanuit een houding die Jezus ons heeft voorgeleefd. Een houding van Geloof, Hoop en Liefde.

Laten wij met elkaar hopen dat wij over een tijdje met elkaar kunnen zeggen: we mogen gaan in liefde en vrede, want ook ons geloof en dat vertrouwen dat God er is door en met en in mensen, heeft ons gered.

Vrede en alle goeds

pastoor deken Eugène Jongerden