Kent  u deze uitdrukking nog: ‘Giet it oan?’ Ik zal ons geheugen even opfrissen: elke winter is dit de vraag naar een eventueel doorgaan van de Friese Elfstedentocht. De dag van 4 januari 1997 (al weer 20 jaar geleden), kan ik mij nog herinneren, toen de laatste tocht tot nu toe werd verreden. Of een doorgaan er dit jaar in zit, valt op dit moment te betwijfelen.

Misschien vraagt u zich al af: waar zal deze bijdrage van de pastor voor Het Kompas nu verder over gaan? Niet over schaatsen, maar over mijn ‘houdbaarheidsdatum’! Met een variatie op bovengenoemd thema: ga ik nog door en hoe?

Tijdens mijn overweging (preek) van zondag 1 januari jl. heb ik deze vraag ter sprake gebracht. Enige nadere uitleg is denk ik, gewenst. Dit jaar hoop ik de leeftijd te mogen bereiken van 78 jaar. In 2004 ging ik met emeritaat (pensioen) met het voornemen om het in ieder geval wat kalmer aan te doen. Door vele omstandigheden is dit er tot op heden toe niet van gekomen: o.a. vacatures van voorgangers en het samengaan van de parochies H. Geest /St.-Urbanus. Wat mijn gezondheid betreft heb ik geen klagen, integendeel. De werkzaamheden zijn echter, en niet alleen qua aantal, maar vooral voor wat betreft de inhoudelijkheid ervan, danig toegenomen. Met veel animo lever ik nog steeds graag mijn aandeel in de liturgie en het pastoraat. De eerlijkheid gebiedt wel, om aan te geven, dat bepaalde ontwikkelingen mij nou niet ‘in de koude kleren’ zijn gaan zitten. Daarnaast zegt ‘mijn gezonde verstand’: ik heb hopelijk nog een redelijk goede toekomst te verwachten, maar ik ben natuurlijk DE toekomst niet!

In dit verband heb ik bestuurlijk aangegeven, dat het goed kan zijn om mijn positie te bekijken en naar inzicht, waar mogelijk en wenselijk, te handelen. Wat de toekomst in dit opzicht brengen moge: graag reken ik op begrip en wijsheid. GIET IT OAN? Hoe dan ook: ja!

Pastor J. Adolfs