• door pastor Jan Adolfs

OVERWEGING  zondag 18 oktober 2020: Jesaja 45, 1.4-6; Mattëus 22, 15-21 

Vooraf aan de overweging: Waar zullen wij het vanochtend over hebben?Over de koning n.a.v. van de vakantie naar Griekenland? Nou, daar is al weer genoeg over gezegd. Misschien dat wij ons vandaag  kunnen beperken met deze opmerking aan het koningspaar: ‘Een beetje dom, hè!’ 

OVERWEGING: Als thema zou ik mijn overweging vandaag willen meegeven: ‘God met ons’. Deze gedachte haal ik vooral uit het evangelie van vandaag en dan vooral uit de woorden van Jezus. Kunt u zich nog herinneren wat er voor  de invoering van de euro in 2001 op de rand van de toenmalige rijksdaalder stond afgebeeld? Ook op het huidige Nederlandse 2 euromuntstuk kunt u dit nog lezen, namelijk: GOD MET ONS. Kijkt u maar!

Terug naar een vers uit het evangelie van zojuist ‘Geeft aan de keizer wat aan de keizer  toekomt en aan God wat God toekomt’. Jezus is in gesprek met de Farizeeën, die Hem de vraag voorleggen: ‘Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Natuurlijk is het een valstrik, want bij een ‘ja’ schaart Hij zich aan de kant van de gehate Romeinse bezetter en bij een ‘neen’ komt Hij in feite in opstand tegen de Romeinse keizer. Link dus!

De ‘slimme’ Jezus reageert dan met een wedervraag : ‘Laat Mij de belastingmunt  zien: van wie is de beeldenaar en het randschrift?´Het antwoord was natuurlijk: ‘Van de keizer’. En Jezus weer: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt’.

Hoe vertalen wij het voorafgaande naar onze tijd? Belasting betalen doet niemand graag, en wij vinden meestal dat er teveel van ons gevraagd wordt. Lang geleden werd er betaald in natura, maar in de huidige  tijd ontvangen wij een aanslag op papier in de bekende blauwe envelop. Ik herinner mij nog -even tussen haakjes- hoe humeurig mijn vader altijd  werd als zo’n envelop in de brievenbus viel. In deze blauwe envelop staat trouwens de mededeling, dat ik over het jaar 2019 een bedrag terugkrijg: u kunt zich ongetwijfeldmijn gemoedstemming hierbij voorstellen.

Trouwens, de opmerking mag gesteld worden: waar wordt belastinggeld aan besteed?Toch aan gezondheidszorg, wegen- en woningbouw, veiligheid en noemen wij maar op. De staatssteun aan bepaalde groeperingen in deze coronacrisis komt toch ook niet uit de lucht vallen!

God heeft natuurlijk niets aan geld of belasting. ‘Geef aan God wat aan God toekomt’ gaat over iets heel anders. Het  gaat dan over ons mensen, ook over onszelf. God alleen zonder mensen kan geen God zijn. Hij vraagt van ons, om namens Hem, er te zijn voor medemensen. Dit kun je uitdrukken door er voor elkaar te zijn in je  zorg voor elkaar en wel heel concreet: in ziek en zeer, lief  en leed en in alle denkbare variaties en situaties.

Vandaag op de jaarlijkse Missiezondag kijken wij dan verder dan ons eigen land, provincie, stad of dorp. Onze aandacht wordt vandaag speciaal gevraagd voor de huidige situatie in West-Afrika en vooral in Nigeria, Niger, samen met de buurlanden in de Sahelregio. Ondanks grote problemen als armoede en honger was daar jarenlang een relatieve stabiliteit. Helaas is daar vandaag de dag geen sprake meer van, want vooral de vrede staat daar onder grote druk. De terreurgroep Boko Haram (weet u nog: van de ontvoering indertijd van honderden meisjes?) is nog steeds actief en ook islamitische terreurgroepen breiden zich nog steeds uit. De coranapandemie heeft het probleem natuurlijk nog verergerd.

Wat kunnen wij hier aan doen? Niet meer zoals wij dit vroeger deden: inzameling en het sparen van het zilverpapier van de chocoladerepen en de doppen van onze melkflessen. Ook de processie in onze kerken op de jaarlijkse kindsheidszondag, waarbij wij verkleed gingen in kleding van zoveel mogelijk verschillende zogeheten missielanden. Zo was ik, kan ik mij nog herinneren, een keer zelfs geschminkt als negertje! Dit kunnen wij natuurlijk niet meer maken!

Het werk van de vroegere missionarissen is omgezet in ontwikkelingswerk met allereerst een inzet van de bevolking zelf. Ook op staatssteun mag men rekenen: een bepaald procent van de jaarlijkse begroting. Van ons wordt vandaag, in deze viering, een bijdrage gevraagd in de collecte die straks  wordt gehouden. Ook via andere betaalmiddelen is dit mogelijk. Mag het een gave zijn, die een uitdrukking is van onze solidariteit voor en met elkaar.

GOD MET ONS: MAG  HET GEDRUKT STAAN IN ONS HOOFD, HART EN HAND! 

AMEN