In deze dagen voorafgaand aan Pasen zijn er geen vieringen in De Bovenzaal in wijkcentrum Westend en de verbouwing van het Noorddamcentrum zal pas per eind mei door de heringebruikname weer vieringen mogelijk maken. Voor een overzicht van de vieringen op de overige locaties verijzen wij u naar de agenda. Op Eerste Paasdag, zondag 17 april a.s., zal er om 10:30 uur een Paasviering zijn met pastor Adolfs als voorganger m.m.w. koor St. Caecilia.

Margaret Kappers zocht een aantal inspirerende teksten voor de Goede Week voor u uit. Onderstaand wat gedachten bij Goede Vrijdag:

Hij schiep voor ons het aardse paradijs,
waarin wij konden wonen, een tuin van licht en dromen.
Wij zijn daarin gebleven, konden er verder leven.
Hij werd eruit gedreven, de Schepper verstoten,
door mensen uitgejoeld met een kroon van doornen op zijn hoofd,
werd Hij genageld aan het kruis.
Hij herrees om Zijn boodschap te verkondigen,
opdat wij Zijn liefde en warmte zouden voelen om
in verbondenheid Pasen te vieren.
Paula Hagenaars

—————————————————————————————————–

Goede Vrijdag


Dat Hij in de steek gelaten werd door zijn beste vrienden,
woog zwaarder dan het kruis.
Hij vroeg niet dat ze voor Hem zouden vechten.
Maar wat Veronica deed,
wat die onbekende vrouwen deden,
dat hadden Zijn vrienden ook kunnen doen:
Hem terzijde staan,
en mee de weg gaan tot de laatste halte.
Dat Hij verkocht werd door een vriend,
geschat op dertig zilverlingen…
Die pijn was groter
dan de pijn die door zijn wonden sneed.
“Judas zal zich nog wel bedenken”, dacht Hij,
“die komt nog wel om de kruisbalk van mijn schouders te nemen,
om alles weer goed te maken.”
Maar Judas kwam niet terug. Hij ging een andere weg.
Een mens doet immers met zijn leven wat ie wil.
En God bleef zitten met zijn vergeving.
Als inkeer achterwege blijft
en schuld verstikt tot wanhoop,
is zelfs een gekruisigde Christus niet in staat
om een mens te behoeden voor zijn eigen ondergang.
Manu Verhulst