Overweging 2 augustus 2020 door deken-pastoor Eugène Jongerden.

De profeet Jesaja roept ons op te luisteren naar de Heer en bij Hem gratis goed en heerlijk voedsel te vinden in plaats van te werken voor iets dat niet voedt. Misschien heeft de pandemiecrisis ons geleerd om eens stil te staan bij de vraag waarvoor we werken en ons inspannen en welke prijs we daarvoor betalen. Voedsel betekent dan niet alleen brood en vis maar ook Gods Woord.

Niets kan ons scheiden van die liefde, dat wil zeggen: ook honger niet. Als honger niet op tijd gestild wordt, leidt dit tot de dood. Maar ook ; ‘dood’ staat in het lijstje van dingen die ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus of van God. Dat de liefde van God in Christus is, blijkt uit het evangelie. Jezus deelt het meevoelen, de barmhartigheid van God. Daarom geneest Hij de zieken die Hem achterna komen.

En daarom wil Hij de menigte niet wegsturen als het avond wordt, maar zegt Hij aan ons, zijn leerlingen, geven jullie hen te ten.

Tegen de leerlingen die voorstellen : stuur hen weg, zegt Jezus dat zij er geen nood aan hebben weg te gaan. Jezus is niet gekomen om de mensen weg te sturen opdat ieder voor zichzelf zou zorgen. Misschien dachten de leerlingen wel meer medelijden te hebben met de menigte dan Jezus die zich niet afvraagt waar al die mensen gaan avondmalen. Ze zijn realistischer dan Jezus en zijn Evangelie. En misschien denken ze dat ze ook Jezus zelf moeten beschermen tegen zichzelf en tegen de menigte bedelaars die Hem maar achterna blijven komen.

Wij vinden het wel nodig dat de mensen weggaan. Wij vinden dat de tijd van samen zijn niet te lang mag duren. Wij vinden dat ieder recht heeft op zijn privacy en op tijd voor zichzelf. En wij vinden dat ieder voor zichzelf moet zorgen en moet kunnen zorgen. Maar Jezus vindt het niet nodig dat mensen weggaan. Jezus vindt blijkbaar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Jezus stuurt niemand weg. Voor Hem is niemand te veel. En eten kunnen we samen. In alle vier de evangelies krijgen we een beeld van Jezus die houdt van samen tafelen en feesten.

Tegen de leerlingen die voorstellen dat ze in de dorpen voor zichzelf eten kopen, zegt Jezus: geven jullie…. Jezus vervangt de economie van kopen door die van de familie, waar geven en delen de weg van het samenleven is. Dan is het niet nodig weg te gaan om ieder voor zichzelf te kopen. Jezus geeft de menigte te eten met wat de leerlingen zelf aanbrengen: vijf broden en twee vissen.