St. Urbanuskerk Bovenkerk - Heilige Willibrord

Dankzij H. Willibrordus hebben wij ons in de Lage Landen bekeerd tot het Christelijke geloof. Lees hoe Willibrord een bron van inspiratie is voor pastoor Eugène Jongerden. Weet u nog waar zijn beeltenis in de kerk was terug te vinden? Aan welk attribuut kunnen wij Willibrord herkennen? Eugène neemt u mee…

De kerk heeft een traditie om heiligen te blijven herinneren en aan te roepen in bepaalde noden. Afgelopen week hebben wij Allerheiligen gevierd, 1 november, waarin ik in mijn overweging hen ook benoemde als mensen die heelheid wilden brengen in moeilijke of gebroken menselijke situaties. Ook kunnen heilige mensen voorbeelden zijn ter lering.

Waarom ik u dit vertel?

Omdat we vandaag een belangrijke heilige herdenken in onze Nederlandse Kerk, namelijk de H. Willibrordus. Door hem is ons land in aanraking gekomen met het Christelijk geloof. Je zou kunnen zeggen dat hij voor Nederland de oer heilige is, waarmee de Christelijke geschiedenis in Nederland begonnen is. Hij zette in 690 voor het eerst voet op Nederlandse bodem, komende uit Ierland. Hij was vergezeld door twaalf missionarissen. Het was een tijd van politieke onrust en spanningen. Tegen deze achtergrond werkten Willibrord en zijn metgezellen samen om het woord van God te verkondigen. Toen hij in 739 stief, was hij erin geslaagd een degelijke basis te leggen voor het Christendom in de Lage Landen. Hij ligt begraven in Echternach (Luxemburg). Na zijn dood werd zijn leven beschreven en is hij als geloofsverkondiger vereerd.

Wat heb ik met H. Willibrordus?

Toen ik in 1989 begon met de studie Theologie in Amsterdam ben ik gaan wonen in het Willibrordhuis in Amsterdam in de Pr. Irenestraat. Dat was toen een huis, het convict van ons bisdom waarin priesterstudenten samenwoonden om zich voor te bereiden op het priesterschap. Ieder jaar werd Willibrord groots gevierd in dit huis. Vaak kwam er een inspirerende spreker. Zo kan ik mij nog kardinaal Danneels herinneren die een boeiend betoog hield over de werking van het heil van sacramenten in het leven van mensen. Ook ben ik een paar keer naar het graf van de H. Willibrord geweest en dacht ik juist daar, op die plek, bijzonder na over hoe de kerk, hoe wij kunnen getuigen van het Woord van God in onze tijd. En bij moeilijke tentamens stak ik nog wel eens een kaarsje op in de kapel van het Willibrordhuis bij het beeld van de H. Willibrord.

Hoe wordt hij afgebeeld?

Willibrord wordt vaak afgebeeld met een kerkgebouw in zijn hand als drager van de kerk. Ook in de Urbanuskerk stond een mooi Willibrordbeeld.

St. Urbanuskerk Bovenkerk - Heilige Willibrord

Pastoor Eugène Jongerden