• door Els Rentenaar

Hemelvaartsdag: dag dat Jezus naar de hemel opsteeg, voor de ogen van Zijn leerlingen. Dat zal me een indrukwekkend schouwspel geweest zijn! Het was al een wonder dat Hij zich in de veertig dagen na zijn dood regelmatig merkbaar aanwezig was onder zijn leerlingen, laat staan dat Hij te midden van hen opsteeg naar de hemel. ‘Raak Mij niet aan’, zei Jezus tegen zijn leerlingen; hoe sterk is niet de herkenning met de huidige coronacrisis, waarin ook wij degenen die we liefhebben niet dichtbij ons mogen ervaren!

En zo steeg Jezus op, werd bedekt door een wolk en verdween uit het zicht. Toen verschenen plots twee mannen in witte gewaden, die hen vertelden dat Jezus op dezelfde manier naar de aarde zal terugkeren. En of dat nog niet genoeg was: Hij liet Zijn leerlingen echter niet met lege handen achter: Hij beloofde hen dat de heilige Geest op aarde zou komen om hen te helpen.

De hemel is niet exclusief

Jezus was niet de eerste persoon uit de Bijbel die ten hemel opsteeg, zo valt er te lezen. Elia werd door een vurige wagen naar de hemel vervoerd en de profeet Maleachi heeft gezegd dat Elia naar de aarde zal terugkeren. Henoch zou nooit gestorven zijn, maar zijn gaan ‘wandelen met God’. Dat klinkt toch erg poëtisch. En Maria, moeder van Jezus, is na haar dood met lichaam en ziel in de hemel opgenomen.

Het geloven in een hemel is daarmee ook niet exclusief een christelijke gebeurtenis. Het Boeddhisme gelooft eveneens in een hemel, maar dan een hemel die je als mens zelf gecreëerd hebt -met en voor elkaar. Zo waren wij met ons gezin eens op het Indonesische eiland Java, waar we de Borobudur hebben bekeken. Het is de grootste boeddhistische tempel ter wereld. De massieve tempel bestaat uit zeven trapsgewijs gebouwde terrassen. De wanden van de terrassen tonen gebeeldhouwde tableaus, die de verschillende stadia van het leven van Boeddha uitbeelden: de onderste tonen uitbundige bacchanalen en orgies, dan trapsgewijs langs steeds devotere beeltenissen van uit steen gehakte figuren, mannen met lange baarden, vrouwen met gesloten ogen en hun handen in gebed gevouwen, totdat je langs de trappen het Nirwana hebt bereikt. In die zin is de tocht naar de hemel meer een spiritueel pad. Bovenop de Borobudur en uitziend over het oerwoud waande ik me in het spreekwoordelijke ‘in de zevende hemel’, want: het uitzicht was hemels!

En nu?

Of je nu gelooft of de dood het eindpunt of slechts een kruispunt is: Hemelvaartsdag betekent voor de meeste mensen normaal gesproken een extra vrije dag. Dat kan in de aardse hectiek al hemels aanvoelen. Maar nu, in deze tijd van de coronacrisis en ‘het nieuwe normaal´zijn we nog erg beperkt in het gevoel van hemels genieten. Nu zijn de patronen van vrij en onbevangen genieten verwisseld voor een zekere mate van terughoudendheid, nadat het coronavirus zich als een donderslag bij heldere hemel over de wereld heeft verspreid. En misschien ‘doet’ het coronavirus ook wel iets met ons gevoel van afstand tot de hemel: voor de één lijkt die misschien dichterbij, als het virus ons confronteert met de eindigheid van ons aardse leven door ziekte en dood, en voor de ander lijkt de hemel misschien juist verder weg dan ooit.

Hemels

Dit jaar dus niet de gebruikelijke hemelvaartdag-activiteiten: geen dauwtrappen, of genieten van een lang en onbezorgd weekend op de camping of aan de kust, maar er is méér tussen hemel en aarde. Misschien ‘moeten’ we vandaag gewoon wat minder van onszelf en hoeven we niet naar de kust te racen voor een plek op het strand. Misschien helpt het ook nu om wat te vertragen en te verstillen.

Er wordt ook wel gezegd dat we de hemel zélf moeten maken. Gewoon, hier op aarde, door met en voor elkaar die hemel te verwezenlijken. Of dat waarheid is of niet: niets staat ons in de weg om onze wereld een beetje mooier te maken, voor elkaar en met elkaar. Om elkaar een beetje omhoog te helpen of op te hemelen. Aandacht voor de medemens lukt ook met de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Wie weet, mogen ook wij juist in die ruimte die zo ontstaan is Jezus’ ervaren, in Zijn onzichtbare aanwezigheid in plaats van afwezigheid. En in die zin brengt het ons vast allemaal een beetje dichter bij de hemel…