OVERWEGING ZONDAG  24 OKTOBER 2021 – DOOR PASTOR J.ADOLFS

WERELDMISSIEZONDAG; BIJBELZONDAG; WERELDPOLIODAG

LEZINGEN: Jeremia 31,7-9; Marcus 10,46-52

Het is vandaag een zondag waarbij de aandacht wordt gevraagd voor drie onderwerpen: Wereldmissiezondag, Bijbelzondag en wereldpoliozondag. Aan wereldpoliozondag zal ik vandaag verder geen aandacht besteden, maar ik wil u wel vertellen dat deze ziekte momenteel nog al veel voorkomt in Afghanistan en Pakistan: ook dat nog!

Bijbelzondag mag dit jaar extra aandacht vragen, want er is afgelopen week een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen: NBV 21 geheten. Ik heb een exemplaar meegenomen: het is een behoorlijke ‘pil’: 2255 bladzijden met nog een woordenlijst. Ook de prijs liegt er niet om: €45,00. De vorige vertaling stamde uit 2004. Met een bepaalde regelmaat komen er nieuwe vertalingen uit, want taal blijft zich ontwikkelen. Hoe beter wij de teksten verstaan en begrijpen, hoe beter dit ook is. De tekst van het Oude en Nieuwe Testament is nu op 12000 plaatsen door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap verbeterd. De Nederlandse en Belgische bisschoppenconferenties zijn geen voorstander van steeds nieuwe vertalingen en bepalen welke er in kerkdiensten gebruikt mogen worden. De vertaling indertijd van ‘kribbe’ naar ‘voederbak’ uit het geboorteverhaal van Jezus is bij de meeste gelovigen nog steeds niet in gebruik. Persoonlijk vind ik ‘voederbak’ beter passen bij de sfeer van een stal dan het wat ‘lieve’ kribbe.

Een enkele vertaling wil ik u vandaag niet onthouden. In de NBV 21 is ‘aalmoes’ ‘gift uit dankbaarheid’ geworden, ‘legerstee’ is nu ‘bed’, ‘broers’ hebben niet langer ‘zusters’ maar ‘zussen’. Nieuwe archeologische inzichten hebben geleid tot vervanging van ‘sterke drank’ door ‘bier’, want dat bleek er in bijbelse tijden ook al te zijn: het is wel even wennen! Wat ik beslist  een  verbetering vind: ‘Het woord is vlees geworden’ is in de nieuwe  vertaling ’Het woord is mens geworden.’ Bij verwijzing naar God, Jezus en de Heilige Geest wordt ‘hij’ niet langer met een kleine, maar weer met een hoofdletter geschreven ‘Hij’. Een vraag kan ook  nog zijn: is God een Hij of een Zij? Taalkundig (volgens de ‘Dikke van Dale’) is God een mannelijk woord en daar kun je dus in de vertaling geen ‘Zij’ voor gebruiken. Maar wij mogen in onze geloofspraktijk best een vrouwelijke God voor ogen hebben! Tot zover maar even de nieuwe Bijbelvertaling op Bijbelzondag: bent u weer een beetje bij!

De viering begon met ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Wat zie je dan?’ Via ‘koud, lauw en warm’ werd onze aandacht gevestigd op deze twee pamfletten aan de altaartafel, die uitgebreid aandacht  vragen voor de wereldmissie. Wij zijn vandaag  ‘grensoverschrijdend‘, maar gelukkig niet seksueel! Velen van ons hebben in het verleden misschien wel een oom of tante als  missionaris gehad in wat wij ‘missielanden’ noemden: Indonesië, Congo, Brazilië, Chili. Wij betichtten  hen vaak van ‘zieltjeswinnerij’, maar een woord als ‘ontwikkelingswerk’ zou vandaag de dag zeker een betere omschrijving voor hun inzet zijn. O, ja ik heb hier een rol  aluminiumfolie uit de keuken meegenomen, want dit doet mij denken aan het zilverpapier, dat gewikkeld zat om een chocoladereep. De chocola aten wij op en het zilverpapier werd gespaard voor de missie. Ook de doppen van de melkflessen spaarden wij voor hetzelfde doel: wisten wij veel! Tegenwoordig is er een post ‘ontwikkelingswerk’ op de jaarlijkse begroting van het kabinet: hoewel misschien te weinig!

Vandaag is er voor ons een ‘dubbele’ collecte: een voor de eigen geloofsgemeenschap en een tweede voor het missewerk. Missiezondag is vooral een dag van solidariteit: we vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap, die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Dit wordt vandaag concreet in de collecte, die besteed zal worden aan het pastorale werk van de kerk in Guinee, een republiek in West-Afrika, gelegen aande Atlantische Oceaan  tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone, door voorlichting, bewustwording en onderwijs te bevorderen.

Ook de gezondheidszorg is een prioriteit. In het evangelie van vandaag geeft Jezus antwoord op de roep van een blinde om genezing: hij wil weer zien wat er aan de hand is. Wij kijken wat af en er valt ook veel te zien: op onze televisie, laptop, het dagelijks gebeuren, om ons heen. Maar dit is nog geen inzien, doorzien, omzien, verder kijken dan je neus lang is. Echt zien vraagt altijd om een bepaalde mate van betrokkenheid. Jezus heeft medelijden met de blinde, maar dit is geen ’o, wat zielig’. En een goede vertaling van dit Bijbelwoord geeft aan dat Jezus tot in Zijn gemoed geraakt wordt. Zelfs sterker gezegd: Hij wordt er niet ‘goed’ van. Hij  helpt de blinde weer op de been, geeft hem zicht en doet hem er weer in geloven. Dit is solidariteit in veelvoud! 

Mogen wij vandaag ‘inzien’ waar Guinee om vraagt: woorden en daden! 

DANK-U-WEL!