St. Urbanuskerk Bovenkerk - Lector Margaret Kappers

Tijdens de woord- en gebedsviering met het koor St. Caecilia op 22 september 2019 hield lector Margaret Kappers onderstaande overweging. Daar gingen aan vooraf de lezingen uit:

  • Eerste lezing: Amos 8, 4-7
  • Heilig Evangelie lezing: Lucas 16, 1-13 of 16, 10-13

Slimme mensen en domme dingen

Je hebt slimme mensen die denken dat ze slim zijn, maar soms domme dingen doen, die ze zelf helemaal niet zien of niet willen zien. Vaak heeft die zogenaamde slimheid te maken met geld en rijkdom, geld verdienen, geld uitsparen, belasting ontduiken en een houding van “het doel heiligt de middelen”, door de mazen van het net glippen, alles mag. Het woord “slim” heeft ook vaak een wat negatieve bijklank. Natuurlijk moet je nadenken, hoe je iets het beste kunt doen, hoe iets de minste inspanning en zeker ook het minste geld kost, maar het criterium van ons denken mag nooit alleen maar zijn: “Hoe word ik er beter van en haal ik mijn recht.”

De slimme rentmeester

De rentmeester uit het evangelie was ook zo’n “ slimmerik”. Eerst had hij in de ogen van zijn baas zijn werk verwaarloosd en als hij ontslagen wordt, weet hij slim voor zijn eigen toekomst te zorgen. Jezus keurt zijn gedrag niet goed, maar verzucht wel: “Waren alle gelovigen ook maar zo slim en verstandig, niet wat betreft materiële zaken, maar wel als het gaat om geestelijke waarden. De reden voor het compliment, is de slimheid van de rentmeester, noem het praktische wijsheid. Hij bevindt zich plotseling in een crisissituatie en op een kritisch moment ontstaan vaak de beste plannen. De rentmeester besluit “vrienden te worden” met de mensen, die bij de rijke man in de schuld staan. Wat betekent dit voor ons??

Goede relaties

Ook wij kunnen iets leren van die rentmeester, want een ding had hij goed door, namelijk dat hij het moest hebben van goede relaties met anderen. De manier waarop hij dat deed, klopte natuurlijk van geen kanten, maar de achterliggende gedachte was verstandig en zou veel meer navolging moeten krijgen! Jezus had de rentmeester net nog oneerlijk genoemd, maar roept ons ook op tot praktische wijsheid .Wie Hem wil volgen, moet dus handelen als een goede crisismanager.

Wees beducht voor bezit

Door het hele Lucas-evangelie heen, vraagt Jezus aandacht voor de minsten in de samenleving. Hij weet immers, dat je beducht moet zijn voor bezit. Het heeft een zuigende werking, meer is nooit genoeg!! Dat is van alle tijden, geld wordt zomaar een sterke drive voor onrechtvaardigheid of oneerlijk gedrag. Wat onze samenleving nodig heeft is een goede verstandhouding tussen mensen. Het is een  wezenlijke voorwaarde om elkaar te verstaan, op goede voet te leven met elkaar en de vrede te bewaren. Wat zijn de eventuele consequenties van ons handelen voor anderen, voor de gemeenschap, voor ons milieu, voor de arme medemens, dichtbij of veraf. Deel en maak vrienden.

Wie slim kiest, kiest voor God

Dat wil niet zeggen dat er geen conflicten meer zullen zijn; meningsverschillen zullen er altijd zijn, overal waar mensen samen optrekken. Misverstanden zullen er ook altijd zijn, overal waar mensen samenwerken en samenleven. God te vriend houden vraagt om een eerlijke en oprechte levenswijze en een houding van welwillendheid naar je medemens toe, dus niet door mensen uit te buiten of te beduvelen. Elke vrede, in het groot en in het klein, begint ook met het aanvaarden van een ander, zoals hij is, met vertrouwen hebben in zijn goede wil. En dat is in de praktijk van het leven best heel moeilijk en soms onmogelijk.

Wijsheid is meer de slim

Om echt in vrede te leven is een stuk wijsheid nodig, wijsheid die verder gaat dan de slimheid van de rentmeester uit het evangelie. Hoe meer jij bezit, hoe meer ik jou bezit ! Gebruik je creativiteit, maar wees wel een eerlijke rentmeester. In vredesnaam !!!!

De schaarste in je leven
Zal telkens weer de kop opsteken
En je zult altijd blijven hongeren en dorsten
Naar nog meer gelijk en nog meer inkomsten.

Tenzij je beseft, dat de euforie, de roes
En de glans van gerechtigheid,
Die voortkomt uit liefde, vertrouwen en geloof
Altijd tot je beschikking staan!!!!

Yvonne Alefs