De Bovenzaal – Eucharistieviering zondag 15.5.2022
Voorganger pastor j. Adolfs
Zang: koor aurora
Vijfde zondag van Pasen
Zondag van de oosterse kerken
Heiligverklaring Titus Brandsma

Titus Brandsma wordt vandaag heilig verklaard

Vandaag vindt in Rome de heiligverklaring plaats door paus Franciscus van Titus Brandsma (1881-1942).

Hij was een Fries. Tot priester gewijd in 1905 en lid van de Karmelorde. Titus was doctor in de wijsbegeerte en één van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen (Momenteel Radboud Universiteit); later rector-magnificus. Hij was ook geestelijk adviseur van de bond van katholieke journalisten. In die functie stimuleerde hij het verzet tegen de publicatie van nazipropaganda in katholieke kranten en de pers in het algemeen.

Hij moedigde de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten.

Op 19 januari 1942 werd hij hiervoor door de Gestapo gearresteerd en in juni naar het concentratiekamp Dachau vervoerd. Hij verdroeg zijn martelgang en bemoedigde zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 werd hij gedood door een injectie.

Op 3 november 1985 werd Titus door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en vandaag op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig. 


OVERWEGING

Weet u wat een rolmodel is? Ik zou dit willen verstaan als vooral een persoon, die een voorbeeldfiguur is. Ongetwijfeld had en heeft iedereen zo zijn of haar eigen rolmodel. Dit kan afhankelijk zijn van leeftijd en situatie: je vader, moeder, man, vrouw, zoon, dochter, vriend, vriendin, leerkracht. Misschien zelfs een pastor: wie zal het zeggen! Vandaag, op dit moment, wordt in Rome door paus Franciscus zo’n rolmodel heilig verklaard: Titus Brandsma.

Vooraf heeft u informatie ontvangen waarom hij als zodanig aangemerkt mag worden. In deze tijd van oorlog in Oekraïne door Rusland is zijn levenswijze een heel sprekend en toepasselijk voorbeeld. In de Titus Brandsmakerk, hier in Amstelveen, wordt zijn heiligverklaring daarom momenteel ook terecht gevierd. Maar als er één rolmodel mag worden genoemd is dit natuurlijk zeker Jezus van Nazareth.

In het evangelie van vandaag komt hij aan het woord: “Een nieuw gebod geef ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals ik u heb liefgehad.” Onder het thema “Ik houd van …” bezinnen wij ons vandaag hierop.

Wij kennen ‘houden van‘ in vele variaties : in het algemeen, maar ook heel persoonlijk in onze contacten en relaties. Is hier ook weer sprake van een werkwoord, omdat je er nooit klaar mee bent? We hebben het dan niet over de boeketreeks, de soaps The bold and the beautiful en Goede Tijden, Slechte Tijden. Neen heel serieus wat wij aan lief en leed: zorgen, verdriet, onmacht, scheiding, breuk en ook aan vreugde en plezier in ons ‘houden van’ hadden en hebben beleefd. Eenieder kan wat dit betreft zijn of haar eigen boek schrijven en eruit vertellen!

Toen de burgemeester mij bij gelegenheid van Koningsdag het ‘lintje’ uitreikte had hij vooraf nog een verhaal over mij. Hij zei o.a. dat hij gehoord had, dat ik ooit verteld heb, dat ik water in wijn kon veranderen. Ik heb dit toen met een hoofdknik bevestigd. Hier voor ons op tafel heb ik daarom een fles water en een fles wijn neergezet als aanschouwelijk voorbeeld.

Bij het inzegenen van kerkelijke huwelijken maak ik hier ook vaak gebruik van en dan vooral naar aanleiding van het bekende bijbel verhaal van de bruiloft van Kana, waar Jezus dit ook presteerde.

Hoe het bij hem in zijn werk is gegaan, zou ik niet weten, maar ik laat de tekst staan zoals deze is weergegeven. Ik zoek met u naar de betekenis van dit evangelieverhaal. U mag de verandering van water in wijn een wonder noemen. Laat ik nu mogen beweren, dat wij dit ook kunnen!

Weest u eerlijk: van soms nietszeggende situaties kunnen wij toch iets bijzonders maken. Gaat het zo ook niet bij verliefdheid en elkaar later, eventueel in een huwelijk of partnerschap, trouw beloven: over ‘houden van’ dan gesproken. Als u dit meegemaakt heeft laat u herinneringen, misschien van lang geleden, nog maar eens naar boven komen, al zijn de vlinders in onze buik al lang verdwenen. Persoonlijk kan ik ook uit ervaring spreken.

Uiteindelijk is het bij mij niets geworden door mijn keuze voor een celibatair priesterschap, maar ik denk er nog wel vaak aan. Trouwens: ook ik kan niet buiten een vorm van ‘houden van’ in mijn werk, ambt, beroep en roeping.

Het ontvangen van het ‘lintje’ is toch een uitdrukking geweest van een wederzijdse waardering: wie zou ik zijn zonder velen van u? Alleen moet je natuurlijk wijn wel met zorg behandelen. Nooit een fles op de bagagedrager van je fiets vervoeren (heb ik als kind ooit gedaan!), op kamertemperatuur goed bewaren en de fles natuurlijk nooit afstoffen. Daarnaast kennen wij vele soorten en maten, ook uit vele culturen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Australië, Argentinië en zelfs Chili. Over een prijs dan nog maar niet eens gesproken.

U voelt natuurlijk aan, dat het direct voorafgaande eigenlijk over ons mensen gaat, zo verschillend als wij zijn! De uitspraak, die een van u mij laatst gaf en waar ik dit wandtegeltje voor mij heb meegenomen met de tekst: “Bedenk, dat een ander anders is“, is een waarheid als een koe! En dan in een samen gekozen vorm van ‘houden van’ met elkaar als een werkwoord proberen om te gaan. Jezus noemt het zelfs een nieuw gebod. ‘Nieuw’ omdat hij het in woord en daad heeft voorgedaan en ‘gebod’ omdat je er niet buiten kunt. Er is dan natuurlijk nog steeds werk aan de winkel. Zullen wij maar aan de slag gaan en blijven.

Gelooft u nu ook, dat wij water in wijn kunnen veranderen?

PROOST!

AMEN