Edwin Barentsen heeft via een mailwisseling een interview gehouden met pastor Jan Adolfs. Tijdens het interview schrijft Jan: “ik ben 2e pinksterdag jarig (pas 81!)”. Hoe gaat het met de pastor en hoe slaat hij zich door de coronacrisis? Leest u mee?

Hoe ziet uw dag er uit na de uitbraak van het coronavirus?

Na de uitbraak van het coronavirus heb ik geen ‘normale’ kerkvieringen meer. De vieringen in ‘t Huis a.d. Poel, De Luwte, De Bolder en Middenhof zijn tot nader order uitgesteld. Zelf volg ik via Amstelveen-tv de vieringen op zondagmorgen om 10.30 uur uit een van de locaties en later ook nog uit de Paaskerk. Wat dat betreft kom ik nog ‘aan mijn trekken’! Wel ben ik de afgelopen tijd veel voorganger geweest bij uitvaarten en crematies in besloten kring.

Hoe kijkt u aan tegen de ruimere mogelijkheden om weer vieringen te organiseren?

Indien het mogelijk en verantwoord is hoop ik van harte dat de vieringen in de kerken van onze locaties weer van start kunnen gaan: misschien vanaf de maand juli weer. Het pastoresteam heeft mij benaderd met de vraag of ik dan voorganger kan zijn bij een aantal vieringen. Van harte heb ik hier ja op geantwoord: we zullen zien!

Hoe gaat u de laatste maanden met het Pastoraat om?

Via de telefoon en e-mail heb ik met een bepaalde regelmaat contact met diverse parochianen. Ook word ik door parochianen benaderd met de vraag hoe het met mij gaat; gelukkig goed. Men wil zelfs boodschappen voor mij doen, maar dat is geregeld. Hoewel geen pastoraat: ik lees kranten, tijdschriften en vooral veel ‘achterstallige’ boeken en heb ik mijn boekenkasten weer eens op orde gesteld. Ook tv-programma’s zijn aan mij goed besteed.

Hoe beleeft u het feest van Pinksteren dit jaar?

Als voormalig pastoor van de H. Geestkerk heb ik natuurlijk veel affiniteit met het feest van Pinksteren. Met bepaalde gevoelens rijd ik nog vaak langs het kerkgebouw: daar ligt voor mij veel geschiedenis.
Heel ‘voorzichtig’: ik ben 2e pinksterdag jarig (pas 81!).

Wat betekent het voor u dat op de website het gebrandschilderde raam van de Heilige Geest wordt getoond?

Dat doet mij bijzonder goed: ik heb hier ook nog een schilderij van hangen in mijn flat. De Geest is in ieder geval meegewaaid naar Bovenkerk!

Wat zou u de parochianen voor de komende tijd willen toewensen?

Parochianen die door de crisis verdriet hebben te verwerken of andere gevoelens, wens ik veel sterkte toe. Alle parochianen wens ik een toekomst toe, hoewel deze anders zal zijn dan wij normaal gewend waren, die de moeite waard blijft om samen door te komen. Mag God ons hiertoe de zegen geven om er veelvuldig gebruik van te maken.