St. Urbanuskerk Bovenkerk - Christus Koning

“Leef met liefde in het vaandel”  naar een gedicht van Wim Holterman

Tijdens de viering Heel Amstelland Zingt op 24 november 2019 hield lector Margaret Kappers onderstaande overweging. Die dag was het Christus Koning en aan de overweging gingen de lezingen vooraf uit:

  • Eerste lezing: Kolossenzen 1.12-20
  • Heilig Evangelie lezing: Lucas 23, 35-43

Christus Koning

Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het Hoogfeest van Christus Koning. Toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, kwam ik erachter, dat ik hier eigenlijk weinig van af wist en me er ook niets van kon herinneren, terwijl ik door mijn ouders toch kerkelijk ben opgevoed, dus besloot ik om me hierin te verdiepen. Volgende zondag, samen met de Advent, begint het kerkelijk jaar opnieuw en is het dus Nieuwjaar in de kerk.

Wat doen we met de verhalen over Jezus?

Zondag na zondag, 52 weken lang, hebben we verhalen gehoord over het leven van Jezus en aan ons voorbij zien trekken: verwachting, geboorte, Zijn jeugd en openbaar leven, lijden, kruisweg en verrijzenis, zending en navolging. Wat hebben deze verhalen ons gebracht en bijgebracht?

Zijn ze oppervlakkig aan ons voorbijgegaan, hebben ze ons misschien vertederd, bedroefd of opstandig gemaakt? Vraag is, zijn de verhalen enkel verhalen gebleven of zijn ze een stukje werkelijkheid geworden in ons bestaan? Misschien was het evangelie voor ons te weinig “een gebeuren” en hebben wij van onze kant ook te weinig doen gebeuren in onze omgeving!!

De “koning” der Joden

Vandaag dan het sluitstuk van dit kerkelijk jaar, we vieren Jezus als koning, maar was er dan echt geen beter evangelie te vinden dan het verhaal van Jezus, ontluisterd, vernederd, hangend aan het kruis, met boven Zijn hoofd het spotschrift “Dit is de koning van de Joden”?

Een paar uur daarvoor had Jezus wel tegenover Pilatus uitdrukkelijk verklaard dat Hij koning was, maar er ook aan toegevoegd wat voor koning. Pilatus en Jezus, twee totaal verschillende mensen, twee totaal verschillende werelden. In de ene wereld gaat het om macht en machtszucht, en daarom ook willekeur in de uitoefening van die macht, waarbij het eigen belang en je eigen positie voorop staat.

Eigenbelang of het welzijn van anderen…

In die andere wereld gaat het niet om macht en heerszucht, maar juist om dienstbaarheid en dat betekent: de bereidheid je eigen positie ondergeschikt te maken aan het welzijn van anderen.

Pilatus en Jezus, twee tegenpolen tegenover elkaar, winnaar en verliezer, zo ziet het er tenminste uit.

Jezus een koning zonder macht

De winnaar is toch altijd de man met macht, de verliezer altijd de machteloze, die geen been heeft om op te staan. En machthebbers voelen zich toch gauw bedreigd door mensen, die zich inzetten voor de waarheid en dit maar al te vaak moeten bekopen met hun leven. Natuurlijk verloor Jezus het van Pilatus en toch reageert Hij op de spot van Pilatus:

“Ja koning ben Ik, maar wel totaal anders, dan dat jij denkt: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.”

Jezus dienstbaar voor anderen

Bij koninkrijk denken we aan pracht, praal, koninklijke familie, hoog te paard, een gouden kroon, aanzien, macht en heerschappij. Zo’n koning wilde Jezus niet zijn, in het licht van het evangelie van vandaag gaat het hier om de macht van de dienstbaarheid, de grootheid van liefde en trouw.

Welke keuze maken wij?

En de vraag is: waar staan wij? Waarvoor kiezen wij? Of weten we niet te kiezen en proberen we wat te schipperen? Natuurlijk zullen we niet voor de macht van Pilatus kiezen, we zijn van goede wil, maar soms lukt het niet om onbaatzuchtig en trouw aan anderen te zijn.

Onze kerk is pas echt de kerk van Jezus als wij aan de kant van de machtelozen staan en dat ook duidelijk maken en onszelf willen zien als christenen, als volgelingen en getuigen van die Jezus van Nazareth.

In navolging van Jezus

Kiezen voor de waarheid van Jezus, is wezenlijk kiezen voor dienstbaarheid, liefde en trouw, hoe moeilijk dat in de concrete omstandigheden van het leven soms ook is. Ook wij worden uitgenodigd te zien met Zijn ogen, een mens-nabij, begripvol, vergevend en verzoenend. Het heeft te maken met een toekomstvisioen, dat zal iets zijn van een heel lange adem. Maar het moet ons wel inspireren om ons in te zetten om Jezus’ idealen, beetje bij beetje, waar te maken in ons eigen leven, daar willen wij in deze viering ook even over nadenken.

Advent, een tijd van hoop en verwachting

Heel precies op dit hoogfeest van “Christus Koning” wordt het heilig jaar afgesloten en volgen de adventsweken, een tijd van hoop en verwachting.