Leren in de bijbel

door Edwin Barentsen geschreven

Ik kreeg een artikel in handen dat op 8 april door Trouw is gepubliceerd. Daarin geeft Tomáš Halík zijn invalshoek op wat hij ziet gebeuren in de kerken en geloofsgemeenschappen tijdens deze crisis. Het is nu tijd voor verandering. “Misschien staan de lege kerkgebouwen wel symbool voor de leegte in de kerken.”

De citaten die mij in het artikel aanspraken zijn enerzijds gericht op Gods nederigheid en liefde voor je naaste omgeving en anderzijds – voor mij staat dat daar niet los van – op inkeer en je leven lang gelovig blijven leren en groeien.

Tomáš Halík schrijft:
“In tijden van rampen zie ik God niet als een slechtgeluimde regisseur die zich comfortabel in de coulissen heeft teruggetrokken, terwijl de gebeurtenissen in de wereld zich voltrekken. In plaats daarvan zie ik Hem als een bron van kracht, die zichtbaar wordt in mensen die solidariteit en opofferingsgezindheid tonen – ook in hen die geen ‘religieuze motivatie’ voor hun acties hebben. God is nederige en discrete liefde.”
en
“Ik ben ervan overtuigd dat we zouden moeten proberen dichterbij het ideaal te komen van een gemeenschap van leerlingen en leraren, een school van wijsheid, waarbinnen de waarheid wordt gezocht middels vrij debat en diepgaande contemplatie. Zulke eilanden van spiritualiteit en dialoog zouden de bron van een genezende kracht kunnen zijn in deze zieke wereld.” “Tomáš Halík vind het geen goede oplossing dat we ons – in deze tijd waarin openbare vieringen verboden zijn – behelpen met kunstmatige vervanging in de vorm van online uitzendingen van die vieringen. De ommezwaai naar die ‘virtuele vroomheid’, ‘communie-op-afstand’ en knielen voor een beeldscherm heeft iets vreemds. Misschien zouden we in plaats daarvan juist de waarheid van Jezus’ woorden moeten testen: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun midden’. En laten we niet vergeten dat de kerk de eeuwen door op veel plekken heeft overleefd zonder geestelijken.”

Die laatste zin zie ik als een verwijzing naar onze eigen verantwoordelijkheid en die mogen we niet afschuiven naar meneer pastoor.

Lees verder het artikel in Trouw.