Er zijn van die momenten in je leven, misschien nu nog wel meer met het Coronavirus onder ons, dat we verlangen naar een teken van God.

Gelukkig zijn er verhalen in de Bijbel van en over mensen die God ervaren hebben in hun leven. Vandaag vieren wij Maria-Boodschap. Zij, Maria, mag het moederschap ervaren als een teken van God, dat Hij haar ziet en kent om haar moeder van zijn Zoon te laten worden. Dat is een hemelse boodschap die vandaag klinkt. Het is haar Zoon Jezus die ons de weg wijst naar Gods aanwezigheid in ons bestaan.

Ook in onze tijd zijn er tekenen van Gods aanwezigheid in ons leven, soms zien wij deze tekenen niet, soms ook weer wel. Ik denk nu aan bijvoorbeeld aan alle mensen die zich spontaan melden om anderen bij te staan.

Voor mij betekent dit feest ieder jaar opnieuw dat wij, ik en u, deze vreugdevolle boodschap mogen horen. In deze boodschap klinkt een belofte van God, dat Hij ons niet in de steek laat en Hij nog dichter bij ons wil zijn. In het Oude Testament heeft God zich laten kennen door zijn mooie naam: Ik zal er zijn, Ik ben er. In het Nieuwe Testament laat Hij zijn openbaring dus gebeuren door de menswording van zijn zoon Jezus.

Zo is deze boodschap dan ook een boodschap van liefde en hoop, een boodschap van geloof, de moeite waard om hierbij stil te staan.